Search

Autismisäätiön asiantuntijat maksutta perhetyön tukena Seinäjoella ja Suupohjass

17.8.2017

Autismisäätiön asiantuntijat perhetyöntekijöiden tukena

Autismisäätiö tarjoaa osana LAPE-osahanketta asiantuntijuuttaan Seinäjoen ja Suupohjan alueen perhetyöntekijöiden käyttöön.  Alueen perhetyöntekijät voivat ottaa yhteyttä hankkeen työntekijään tilanteissa, joissa asiakasperheen lapsella on neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja perhetyöntekijä kokee, että perheen ja lapsen ohjauksessa tarvitaan laajempaa neuropsykiatrista näkökulmaa. 


Työskentely voi tapahtua työparityönä, jolloin hanketyöntekijä tuo vinkkejä arjen ohjaukseen ja ympäristön muokkaamiseen, aistien huomioimiseen, stressitilanteiden ennaltaehkäisyyn, kommunikaation tukemiseen jne. Hanketyöntekijä voi toimia myös linkkinä päiväkotiin tai kouluun, jolloin työskentely on tiedon lisäämistä ja kotona käytössä olevien toimivien menetelmien siirtämistä myös päiväkotiin tai kouluun tai toisinpäin.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, kun asiakkaana on lapsi, jolla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä.

Maksuton pilotointi on osa LAPE-osahanketta ja se on Seinäjoen ja Suupohjan perhetyöntekijöiden kanssa sovittu yhteistyön muoto. Perhetyöntekijän ja Autismisäätiön hanketyöntekijän yhteistyöllä pyritään entistä paremmin tukemaan perhetyön asiakasperheitä, joissa lapsella on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Hanketyöntekijän työpanos on hankkeen ajan maksutonta ja vuoden 2018 loppupuolella kootaan yhteen kokemuksia yhteistyöstä pilotointiin osallistuneilta perhetyöntekijöiltä ja lasten vanhemmilta. Tätä tietoa voidaan käyttää tulevaisuuden palvelujen, esimerkiksi perhekeskus-toimintamallin kehittämisessä.

Virtaa vanhemmille- ryhmä käynnistyy syyskuulla (alustavasti 20.9.2017) Ryhmä on voimavaratyöskentelyä arjen tueksi ja tarkoitettu neuropsykiatrisia erityispiirteistä omaavien lasten vanhemmille. Ryhmä kokoontuu 1,5h joka toinen viikko, yhteensä 9 kertaa. Ryhmä on rekisteröity malli ja vetäjänä toimii koulutetu Virtaa vanhemmille- ryhmänohjaaja.

Aiheina ovat: 1. Tutustuminen 2. Voimaantuminen 3. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen 4. Omien voimavarojen kartoitus 5. Olemassa olevan hyväksyminen 6. Itsetuntemuksen kasvattaminen 7. Vahvuuksien tiedostaminen 8. Yllätyksiin varautuminen 9. Voimavarana tulevaisuus

Ryhmän koko max. 10 perhettä. Ryhmä on hankkeen aikana maksuton. Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Nepsy- ystävällinen toimintakulttuuri kotona ja koulussa- koulutus 5.10.2017 klo.12.00 - 17.00
Suunnattu koulujen henkilökunnalle ja vanhemmille. Koulutus on maksuton.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot edellä mainituista
sonja.kalvinmaki@autismisaatio.fi tai 044 742 9864