Search

Käpylän ryhmäkoti hakee valmentajaa vakituiseen työsuhteeseen.

9.10.2017
Työ on jaksotyötä, 3-vuorotyötä ja käytössämme on koeaika.

Käpylän ryhmäkoti tarjoaa asumisen palveluja kodinomaisessa ympäristössä kahdelletoista vahvaa tukea tarvitsevalle autisminkirjon henkilölle.

Edellytämme hakijalta kaksoistutkintoa: sosiaalialan AMK-tutkintoa (sosionomi AMK) sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (lähihoitaja). Toivomme kiinnostusta neuropsykiatrisia oireyhtymiä ja neuropsykiatrista kuntoutusta kohtaan sekä kokemusta autismin kirjon henkilöiden kanssa työskentelystä. Ajokortti, lääkehoidon suoritetut opinnot, AVEKKI/MAPA, EA1-koulutus, sekä hygieniapassi katsotaan eduiksi.

Valmentajan työnkuvaan kuuluvat: Henkilökohtaisen ammatillisen pätevyyden mukaisista tehtävistä vastaaminen ja kehittäminen. Moniammatillisen yhteistyön ja verkostotyön toteuttaminen. Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta. Asiakkaiden valmentavan toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Asiakkaiden päivittäisen toiminnan ohjaaminen sekä asiakkaiden hoiva ja huolenpito. Päivittäisraportointi ja kirjaaminen, ammattitaidon ylläpitäminen, sekä toiminnan ja työyksikön kehittäminen. Kodinhoidolliset tehtävät ja ruoanlaitto ovat myös osa valmentajan työnkuvaa. Hyvät atk-taidot katsotaan eduksi.

Autismisäätiö on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon, valtakunnallinen säätiö. Autismisäätiön toiminta perustuu vahvaan neuropsykiatristen oireyhtymien, erityisesti autismin kirjon tuntemukseen. Palvelujen tavoitteena on vaikuttavuus ja yksilön kokeman hyvinvoinnin lisääntyminen. Autismisäätiö on savuton työyhteisö.

Paikka täytetään heti sopivan hakijan löydyttyä. Työn voi aloittaa sopimuksen mukaan.