Search

Tukea työhön ja opiskeluun

Opiskelua ja työelämää edistävän toiminnan kautta tuetaan opiskelu- ja työvalmiuksien kehittymistä tai opintojen tai työn suorittamista, sekä tuetaan kokonaisvaltaisesti elämänhallintaa. Yhdessä asiakkaan kanssa laadittava suunnitelma ohjaa toimintaa.