Tukiasunnot

Autismisäätiö hankkii asiakkaalleen yksilöllisiä tarpeita vastaavan asunnon. Asunnon hankinta tapahtuu yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asunto hankitaan vapailta asuntomarkkinoilta. Asiakas on keskeisessä osassa sopivaa asuntoa etsittäessä. Asiakas itse tai hänen läheisensä voivat etsiä sopivan asunnon ja esittää sen hankintaa Autismisäätiölle. Asunnon voi myös etsiä Autismisäätiön kiinteistöpäällikkö, joka vastaa asuntojen hankinnan käytännön toteutuksesta.

Asuntohakemuksen voi täyttää ja lähettää sähköisesti, täyttämällä Autismisäätiön nettisivuilla olevan lomakkeen. Hakemuksen voi myös tehdä tulostamalla hakulomakkeen ja täyttämällä sen käsin. Autismisäätiön tukiasuntojen pdf-lomake ja sähköinen lomake löytyvät täältä. Täyttämisen jälkeen lomake lähetetään postin välityksellä Autismisäätiöön, alla olevaan osoitteeseen:

Autismisäätiö

Kiinteistöpäällikkö Henri Saarainen

Keskuskatu 11

48100 KOTKA

Lisätietoja:

Kiinteistöpäällikkö Henri Saarainen

puh. 044 734 3147

henri.saarainen@autismisaatio.fi

Asuntosihteeri Liisa Tiainen

puh. 044 5477 883

liisa.tiainen@autismisaatio.fi

Tukiasuntojen hankinta toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella.