NEUROPSYKIATRISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISEN

EDISTÄMISEN HANKE

 

Kenelle?

Ø    Aikuiset, Pirkanmaan ELY-keskuksen asiakkaat, joilla on autismin kirjon oireyhtymä (autismi, Asperger) tai jokin muu neuropsykiatrinen oireyhtymä, kuten ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä, laaja-alainen kehityshäiriö tai piirteitä edellä mainituista. 

Päämäärä

Ø     lisätä autismin kirjon henkilöiden, ADHD, ADD ja Tourette- henkilöiden työllisyyttä Suomessa

Ø     Löytää keinoja ja työllistymistä tukevia toimintatapoja kohderyhmän työllistämisen edistämiseksi

Ø     Lisätä työnantajien tietoisuutta käyttämättömästä työvoimasta ja tukea heitä tämän työvoiman hyödyntämisessä

 

Tavoite

Asiakkaidemme:

Ø     siirtyminen työelämään joko avoimille työmarkkinoille tai palkkatuettuun työhön

Ø     siirtyminen opiskelemaan tutkintotavoitteiseen koulutukseen

Ø     jokin muu pitkäaikainen ratkaisu

 

Työskentely

Ø    Tarjoamme työnhakijoille yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä etsimme työ- ja koulutuskokeilumahdollisuuksia työllistymisen edistämiseksi.

Ø    Yksilö- ja ryhmävalmennuksessa harjoitellaan työnhakutaitoja, lisätään osallistujien työelämätietoutta, käydään läpi erilaisia opiskelu- ja koulutusmahdollisuuksia, vahvistetaan työelämätaitoja, harjoitellaan työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja ja oman osaamisen markkinointia.

 

Yhteystiedot:

Projektisuunnittelija:

Mikko Linnansaari

044 765 3200

mikko.linnansaari@autismisaatio.fi

 

Työnetsijä / työhönvalmentaja:

Tiina Huhtala

044 765 3201

tiina.huhtala@autismisaatio.fi

 

Projektivastaava

Anna Lång

044 780 8584

anna.lang@autismisaatio.fi

 

Neuropsykiatristen henkilöiden työllistymisen edistämisen hanke (PDF)