Ketkä ovat asiakkaamme?

Autismisäätiö tarjoaa asiantuntevia, joustavia ja yksilöllisiä palveluja nuorille ja aikuisille, joilla on jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä, kuten autismi, Aspergerin oireyhtymä, ADD, ADHD, Touretten oireyhtymä, tai piirteitä sellaisesta. Asiakkaaksi hakeudutaan oman kunnan tai alueen sosiaalitoimen, terveydenhuollon tai työvoimahallinnon kautta. Osa asiakkaistamme maksaa itse palvelunsa.

Katso tarkempi kuvaus asiakkaaksi hakeutumisesta tästä.