Tietoa ja tukea työyhteisöille

Autismisäätiö tarjoaa opetusalan hen­­kilös­tölle, hoitohenkilökunnalle, sosiaalialan henkilöstölle, sosiaali- ja terveys­viran­omai­sille, työvoima­viran­omaisille sekä työpaikoille koulutus-, konsultaatio- ja työnohjauspalveluita.

Tarjoamme yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöohjauksia sekä konsultatiivista työnohjausta. Koulutustilaisuudet suunnitellaan yhteis­työssä tilaajan kanssa tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutuksista ja konsultatiivisista työnohjauksista on mahdollisuus laatia myös työyhteisön tarpeita vastaava kokonaisuus.

Toimintaa toteuttavilla työntekijöillämme on laaja-alaista osaamista autismin kirjosta ja muista neuropsykiatrisista diagnooseista, neurokognitiivisista erityisvaikeuksista ja autistisesta ajattelusta sekä kohderyhmän henkilöiden tarpeista erilaisissa elämäntilanteissa. Työnohjausta toteuttavilla työntekijöillämme on työnohjaajakoulutus.

Lisätietoja

toiminnanjohtaja
Ritva Ulander

Jämsänkatu 2, 4.krs

00520 Helsinki

p. 041 432 3345