Ohjausta ja valmennusta koko perheelle

Autismisäätiö tuottaa palveluja, joiden tavoitteena on tukea ja ohjata perheitä selviytymään arjen tilanteissa. Ohjauksella ja valmennuksella pyritään ennaltaehkäisemään ongelmien kasautumista sekä turvaamaan koko perheen voimavarojen riittävyys.