Ajankohtaista

Autismisäätiön taiteilija Hanna Keynäs on valittu Kettukin Vuoden taiteilijaksi 2017.

Tervetuloa Autismisäätiön Pirkanmaan ohjaus- ja valmennuspalveluiden avoimiin oviin perjantaina 28.10. klo 12-16, Vehnämyllynkatu 10, Tampere.

Autismisäätiö kutsui sisäministeri Paula Risikon vieraakseen Seinäjoen toimipisteille keskustelemaan sotesta ja autismin kirjon ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta. Tapaamiseen osallistui Autismisäätiön toimitusjohtaja Ritva Ulanderin ja palvelutoiminnan päällikkö Carita Tammirannan lisäksi henkilökuntaa Seinäjoen yksiköistä.

 
Näyttely avoinna 21.9 – 14.10.2016
Kohtaamispaikka Keppuli, Käpyläntie 11
Avajaiset 21.9.2016 klo 17-18:30
Vallilan valmennuskeskuksen uusi Aisti-tuotesarja saatavilla nyt Keppulista!
Autismisäätiö tarjoaa monipuolista koulutusta, tutustu tarjontaan!
Autismisäätiön vuoden 2015 toiminnasta kertova vuosikirja on nyt ilmestynyt.

"Maalaisjärkikin sanoo, että kun markkinoita kaapataan aggressiivisesti ja palveluita tuotetaan liukuhihnaperiaatteella, yksilö helposti unohtuu. Sama logiikka sairaanhoidossa tarkoittaisi, että kaikkia sairauksia yritettäisiin hoitaa tähystäen tehdyllä umpisuolenleikkauksella – ne kun ovat nopeita ja helpohkoja toimenpiteitä.", toteavat Rinnekoti-säätiön johtaja Markku Niemelä sekä Arvo-liiton toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

Tule mukaan kesäretkelle Eduskuntaan. Tapaaminen keskiviikkona 8.6.2016 klo 13:30 Musiikkitalon edessä.

Kesän ensimmäinen vertaistukiryhmä liikunnan parissa aloittaa ti 7.6.2016. Avoin kaikille neurokirjolaisille.

Uusin Säätiön Sanomat on nyt ilmestynyt!
Autismisäätiö ylpeänä esittää: Peter Vermeulen Autismi, voimavarat käyttöö -seminaarissa sekä paneelikeskustelu palveluohjauksesta.
Autismisäätiö nimitti taiteilija Chris Af Enehielmin Vuoden Keppuliksi autismitietoisuuden päivänä 2.4.2016 Finlandia-talolla järjestetyssä Keppuligaalassa.
Keppulikuun tarkoitus on lisätä autismitietoisuutta.

Avoinna ma, ti, to, pe 10-16 ja ke 10-17

Neuropsykiatristen henkilöisen työllistymisen edistämisen hanke

lisätä autismin kirjon henkilöiden, ADHD, ADD ja Tourette- henkilöiden työllisyyttä Suomessa.

Lue lisää

Oma Väylä

Autismisäätiö on yksi Oma Väylä -hankkeen kuntoutuksen toteuttaja. Oma väylä -hanke on Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään kuntoutusmalli neuropsykiatrisille kuntoutujille.

Lue lisää

Löydä kyky

Löydä kyky -hanke keskittyy omien työelämävahvuuksien kartoittamiseen ja niiden markkinointiin työnantajille uudella tavalla.

Lue lisää

Tukiasuntohanke

Autismisäätiö hankkii asiakkaalleen yksilöllisiä tarpeita vastaavan asunnon. Asunnon hankinta tapahtuu yhteistyössä asiakkaan kanssa vapailta asuntomarkkinoilta.

Lue lisää

HAASTE-hanke

Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen HAASTE-hanke luo tapoja tunnistaa tekijöitä, jotka aiheuttavat haastavaa käyttäytymistä.

Ajankohtaista

Lue lisää

Yksin ja kaksin -hanke

Yksin ja kaksin -hankkeessa tuotetaan seksuaalikasvatus- ja seksuaaliohjausmateriaalia autismin kirjon henkilöille sekä heidän kanssaan toimiville ohjaajille, opettajille ja vanhemmille.

Lue lisää

Kelan avoterapiapalvelut

Tarjoamme Kelan sopimuksen piiriin kuuluvia fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluja ammattitaitoisen henkilökunnan voimin.

Lue lisää

Autismisäätiö tarjoaa ammatillista kuntoutusta!

Ammatillinen kuntoutus on Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutusmuoto. Suomen autismiasiantuntijuuden suunnannäyttäjä Autismisäätiö on yksi Kelan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen toteuttajista.

Lue lisää

Koulutusta tarjolla!

Tahdomme auttaa sinua tunnistamaan

yhteisösi osaamisen tarpeet ja

löytää yhdessä keinot vastata niihin!

Autismin kirjo ja sen erityispiirteet tuovat ammattilaisille ja läheisille jatkuvan oppimisen haasteen. Osaamisen kehittämisen palveluillamme haluamme lisätä osaamista autismin kirjosta, sen erityispiirteistä, tuen tarpeista ja vahvuuksista. Osaamisen lisääntyminen lisää autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja onnistumisen mahdollisuuksia niin vapaa-ajalla, koulussa, työssä kuin opiskelussakin.

Tästä viestistä löydät kuvaukset vuonna 2016 tarjoamistamme osaamisen kehittämisen palveluista. Palvelut koostuvat avoimista koulutuksista, tilauskoulutuksista, konsultaatiopalveluista, työnohjauspalveluista sekä julkaisuista.

Avoimet koulutuksemme toteutetaan kaikille avoimina koulutuksina eri puolella Suomea. Näitä koulutuksia on saatavana myös suoraan omalle yhteisölle toteutettuna. Lisäksi tarjoamme tilauskoulutuksia ja konsultaatioita, jotka rakennetaan tilaajan tarpeiden mukaisesti yksilöllisiksi kokonaisuuksiksi.

Autismisäätiölle on tärkeää tarjota ajankohtaista, tarpeellista ja sovellettavaa koulutusta ja konsultaatiota. Keräämme palautetta aktiivisesti kaikista koulutuksistamme ja kehitämme tarjontaamme jatkuvasti yhteistyössä alan osaajien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Avoimet koulutukset syksyllä 2016

HAASTE-toimintamallikoulutus

HAASTE-toimintamalli –koulutuksessa perehdytään haastavaan käyttäytymiseen ja sen syihin sekä HAASTE-prosessiin. HAASTE-prosessin tarkoituksena on auttaa haastavasti käyttäytyvän henkilön lähi-ihmisiä vaikuttamaan haastavaan käyttäytymiseen. Prosessin aikana tarkastellaan haastavaa käyttäytymistä ja sen taustalla vaikuttavia tekijöitä niin yksilön kuin ympäristönkin näkökulmasta.

Kenelle: Haastavasti käyttäytyvän henkilön läheisille, työssään haastavaa käyttäytymistä kohtaaville

Hinta: 110 € / osallistuja, hinta sisältää materiaalit ja kahvit

Helsinki 30.8.2016

Jyväskylä 28.9.2016

Tampere 10.10.2016

Seinäjoki 13.11.2016

Turku 13.12.2016

Seksuaalikasvatus autismin kirjolla

Koulutuksen sisältö: Koulutuksessa opiskellaan, miten autismin kirjon henkilön seksuaalisuutta voi kohdata ja miten toimia seksuaalikasvattajana ja -ohjaajana erityistä tukea tarvitseville. Koulutus perustuu Yksin ja kaksin -seksuaalikasvatushankkeessa kerättyyn tietämykseen ja koulutuksessa tutustutaan hankkeessa kehitettyihin seksuaalikasvatus- ja ihmissuhdetaitoharjoituksiin. Käytännönläheiseen koulutukseen osallistuja oppii autismin kirjon seksuaalisuuteen liittyvistä erityisyyksistä ja ymmärtää koulutuksen jälkeen paremmin autismin kirjon henkilöiden seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä asioita. Koulutus antaa tiedot ja esittelee harjoituksia, joilla koulutukseen osallistujalta onnistuu seksuaalikasvatustuokion vetäminen.

Kenelle: Henkilöille, jotka arjessaan ohjaavat autismin kirjon henkilöitä. Koulutus soveltuu sosiaali-, terveys- ja opetusalojen ammattilaisille sekä omaisille, jotka tarvitsevat työssään tai arjessaan seksuaalikasvatuksen taitoja.

Hinta: 110 € / osallistuja, hinta sisältää materiaalit ja kahvit

Vaasa 9.9.2016

Helsinki 19.19.2016

Lappeenranta 16.11.2016

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa autismityössä

Koulutuksen sisältö: Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa ohjaa autismin kirjon henkilöä ja hänen lähiverkostoaan tarkastelemaan arjen haasteita ja tilanteita ongelmien sijaan ratkaisujen ja voimavarojen tunnistamisen kautta. Koulutuksessa tarkastellaan ratkaisu- ja voimavarakeskeistä näkökulmaa autismin kirjon henkilön arjessa ja heidän erityispiirteitään huomioiden. Koulutuksessa käydään läpi käytännön tapoja tuoda ratkaisu- ja voimavarakeskisyyttä sekä positiivista lähestymistapaa arjen toimintoihin sekä tapoja muokata ympäristöä vahvuuksia ja voimavaroja vahvistavaksi.

Hinta: 110 € / osallistuja, hinta sisältää materiaalit ja kahvit

Kotka 14.9.2016

Tampere 9.11.2016

Autismin kirjon henkilö lastensuojelun asiakkaana (2 päivää)

Sisältö: Koulutus sisältää perustietoa autismin kirjosta ja käyttäytymisen ilmiasusta. Koulutuksen teemoja ovat neuropsykiatriset erityispiirteet ja autistinen ajattelu, tunteiden käsittely ja tunnetaidot, autismin kirjon henkilön erityispiirteiden huomioiminen arjessa ja käydään läpi käytännön työvälineitä, mm. kommunikoinnin haasteet ja keinot, struktutointi, sosiaalisten taitojen tukeminen arjessa sekä ennakoinnin ja visualisoinnin merkitystä. Koulutuksessa tarkastellaan murrosikää ja itsenäistymistä autismin kirjon henkilön elämässä sekä näkökulmia haastavaan käyttäytymiseen.

Kenelle: Lastensuojelun henkilöstölle, jotka työssään toimivat autismin kirjon lasten ja nuorten kanssa.

Hinta: 350 euroa / osallistuja, hinta sisältää materiaalit ja kahvit

Tampere 26.-27.9.2016

Seinäjoki 12.-13.10.2016

Kuopio 24.-25.11.2016

Oulu 15.-16.12.2016

Neurokognitiiviset erityispiirteet ja autistinen ajattelu

Neurokognitiiviset erityispiirteet ovat aina osa autismin kirjon henkilön elämää. Ne voivat olla vahvuuksia tai toimintakykyä alentavia piirteitä. Koulutuksessa perehdytään autismin kirjon henkilöiden erityispiirteisiin ja tutustutaan esimerkiksi autistisen henkilön tapaan hahmottaa sosiaalisia tilanteita. Koulutuksessa käydään läpi myös sitä, miten erityispiirteet voidaan ottaa huomioon ja ympäristöä muokata sellaiseksi, että se edistää autismin kirjon henkilöiden selviytymistä ja toimintakykyä. Koulutuksen toteuttaa kouluttaja yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa.

Kenelle: Autismin kirjon henkilöiden läheisille, työssään autismin kirjon henkilöiden kanssa toimiville

Hinta: 110 € / osallistuja, hinta sisältää materiaalit ja kahvit

Kuopio 22.9.2016

Lahti 11.10.2016

Vaasa 10.11.2016

Helsinki 13.12.2016

Osallisuuden ulottuvuudet

Koulutuksen sisältö: Osallisuus on merkittävä osa ihmisen hyvinvointia. Osallisuudella tarkoitetaan niin yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumista, kuin omasta itsestä nousevaa halua vaikuttaa ja ottaa vastuuta. Koulutuksessa tarkastellaan osallisuuden ulottuvuuksia autismin kirjon henkilöiden näkökulmasta ja heidän erityispiirteitään huomioiden. Koulutuksessa käydään läpi myös sitä, miten erityispiirteet voidaan ottaa huomioon ja ympäristöä muokata sellaiseksi, että se edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuuden mahdollisuuksia.

Hinta: 110 € / osallistuja, hinta sisältää materiaalit ja kahvit

Seinäjoki 23.9.2016

Kotka 23.11.2016

Tilauskoulutukset ja konsultaatiot

 

Autismisäätiön tilauskoulutukset ja konsultaatiot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa, räätälöiden tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti. Tilauskoulutuksissa ja konsultaatioissa Autismisäätiön asiantuntija auttaa yhteisöä kehittämään osaamistaan ja ratkaisemaan haasteitaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisin keinon. Koulutukset ja konsultaatiot voidaan rakentaa sisältämään luentoja, ryhmätyöskentelyä, case-työskentelyä, etätehtäviä, kokemusasiantuntijakonsultaatioita tai muita opiskelumuotoja tilaajan tarpeiden mukaisesti.

 

Tilauskoulutusten ja konsultaatioiden teemat voivat olla esimerkiksi

- neurokogniitiiviset erityispiirteet ja autistinen ajattelu

- autismin kirjon henkilön tuen tarpeiden tunnistaminen ja huomioiminen arjessa

- ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa

- osallisuuden vahvistaminen

- autismin kirjon henkilöiden seksuaalikasvatus

- haastava käyttäytyminen autismin kirjon henkilöllä

- autismin kirjon henkilöiden oppiminen ja havaitseminen

- autismin kirjon henkilöiden tukeminen murroskohdissa, esimerkiksi koulun päättyessä

- autismin kirjon henkilöiden haasteet työnhaussa ja opiskelussa

 

Lisätietoja ja kyselyt:

www.autismisaatio.fi

 

Pia-Maria Ala-Kihniä

Asiantuntija

Jämsänkatu 2

00520 Helsinki

p. 044 760 17 44

pia-maria.ala-kihnia@autismisaatio.fi