ESTEILLE HYVÄSTIT ! - opas ilmestyy elokuussa

ESTEILLE HYVÄSTIT ! - opas ilmestyy elokuussa 2019 

Esteetön lapsuus -hanke (2017-2019) tunnistaa neurokirjon lasten ja nuorten kohtaamia esteitä ja haasteita ja antaa niille neuropsykiatrisen selityksen. Neurokirjolla tässä hankkeessa tarkoitetaan henkilöitä, joilla on autismikirjon, ADD-, ADHD- tai Tourette-diagnoosi tai piirteitä jostakin näistä.

Hankkeessa tuotettava opas tukee lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Tarkoituksena on kehittää ympäristöä, ohjaustapoja ja kasvatusmalleja siten, että lapsen tukeminen olisi helpompaa. Materiaalit on suunnattu neurokirjon lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille: vanhemmille, hoitajille, opettajille, ohjaajille ja avustajille.

Hanketta hallinnoi Autismisäätiö. Yhteistyössä ovat lisäksi ADHD-liitto, Aisti ry, Helsingin opetusvirasto, Kyröskartano, Pelastakaa Lapset, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys, Suomen Vanhempainliitto sekä Väestöliitto.

Kysy lisää!

Projektipäällikkö Reetta Sollasvaara

p. 0447365040

reetta.sollasvaara@autismisaatio.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin