Verkkokauppa Search

Hanna Keynäsistä Kettukin vuoden taiteilija

13.1.2017

Hanna Keynäsistä Kettukin vuoden taiteilija

Helsinkiläinen Hanna Keynäs on valittu Kettukin vuoden 2017 taiteilijaksi. Kettuki ry nimittää vuosittain Kettukin Vuoden taiteilijan avoimen hakumenettelyn kautta. Hanna Keynäksen valitsi Vuoden taiteilijaksi ehdokkaiden joukosta Lapin yliopiston kuvataiteen professori Jaana Erkkilä-Hill. Vuoden taiteilijoita on valittu vuodesta 2004 saakka. Hanna Keynäs (s.1963) on koko ikänsä taiteen parissa toiminut tuottelias taiteilija. Osallistuminen ART without borders -projektiin ja yhteistyö taiteilija Cris af Enehielmin kanssa vuonna 2005 oli Hannan taiteellisen työskentelyn alkusysäys. Kuvataiteesta tuli Hannan päätoiminen toiminta samana vuonna, kun Autismisäätiö aloitti taidetoiminnan ensin Käpylän yksikössä 2007 ja myöhemmin vuonna 2010 Vallilan ohjaus ja valmennuspalveluissa, jossa Hannan työskentely jatkuu edelleen. Keynä sillä on laaja tuotanto. Monipuolista taiteilijaa inspiroi hänelle itselle tärkeät tai esteettisesti miellyttävän näköisiksi kokemansa asiat, kuten sikiöt, istukat, synnytys, aivot ja muoviset läpinäkyvät ontot esineet, joita Hanna kutsuu Keppuleiksi. Maalausten aiheet voivat perustua myös toiveisiin makkaranpaistoretkestä tai lahjoista, joita Hanna toivoo itselleen. Omakohtaiset kokemukset sädehoidoista ja sädehoitolaite ovat inspiroineet Hannaa taiteen tekemisessä viime vuosina. Hanna työstää teoksia monipuolisin tekniikoin, kuten maalaten, liisteröiden, liimaten, pujotellen ja solmien. Hänen työskentelytapoihinsa kuuluu ennakkoluuloton kokeileminen veistosten rakentamisessa sekä toiston kautta tutkiva ote maalaamisessa.

Palkintona yksityisnäyttely ja stipendi

Keynäsin näyttelyn kuraattorina toimiva Erkkilä-Hill ei halua korostaa taidemaailmassa vallitsevia raja-aitoja, jotka perustuvat taiteilijan statukseen joko outsiderina tai insiderina, mitä näillä käsitteillä sitten tarkoitetaankin. ”Hyvä taide on taidetta ja puhuttelee, oli tekijän tausta mikä tahansa. Lapissa taiteen rajat ovat aina olleet väljät ja kauneuden käsite laaja, yksilöä kunnioittava. On hienoa saada Keynäsin näyttely Galleria Valoon, missä se on myös laajan kansainvälisen yleisön nähtävillä Arktisessa keskuksessa”, toteaa Erkkilä-Hill. Hanna Keynäsin yksityisnäyttely nähdään Galleria Valossa Arktikumissa Rovaniemellä alkusyksystä 2017. Keynäs saa lisäksi tuhannen euron stipendin, jonka mahdollistaa Assi ja Erkki Liikasen perustama nimikkorahasto Kansan Sivistysrahastossa. Erityistaide, eli erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taide, on taidetoiminnan ala, jota ei nimensä mukaisesti olisi ilman erityistä tukea. Erityistaiteen alaan kuuluu kehitysvammaisten, autismin kirjon henkilöiden sekä laaja-alaisia oppimishäiriöitä omaavien henkilöiden taidetoiminta. Kansainvälisesti erityistaide lukeutuu outsider -taiteen kentälle. Vuonna 2002 perustettu KETTUKI ry (Ent. Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry) toimii erityistaiteen kentän edunvalvojana ja erityistaiteen alan valtakunnallisena asiantuntijaverkostona. Kettuki edustaa kaikkia erityistä tukea tarvitsevia taiteen tekijöitä Suomessa. Osallisuus taiteessa ja kulttuurissa on jokaisen oikeus. Kettukin päämääränä on yhdenvertainen taide. Autismisäätiö on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja valtakunnallinen säätiö. Palveluiden lähtökohtana on neuropsykiatristen oireyhtymien, erityisesti autismin kirjon (autismi, Aspergerin oireyhtymä) asiantuntemus. Monimuotoisten palveluiden tavoitteena on asiakkaiden toimintakyvyn ja elämänlaadun koheneminen.