Verkkokauppa Search

Teknologiasta uusia työkaluja yksilölliseen autismitutkimukseen

8.3.2017

Autismisäätiön kehitysjohtaja, filosofian tohtori Vesa Korhosen tutkimuksessa tarkasteltiin jaettua tarkkaavaisuutta.

Autismisäätiön kehitysjohtaja, filosofian tohtori Vesa Korhosen tutkimuksessa tarkasteltiin jaettua tarkkaavaisuutta. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kartoitettiin aiemmin tehtyjen tutkimusten pohjalta jaetun tarkkaavaisuuden häiriön yleisyyttä ja käytettyjä arviointitapoja. Väitöstutkimuksensa toisessa osassa Korhonen loi tietokonepelin, joka mahdollistaa lasten suoriutumisen tutkimisen yksilötasolla. Tietokonepeli tutki erityisesti lasten silmiin katsomista.

Korhonen valitsi tietokoneistetun tutkimusmenetelmän, koska aiempien tutkimusten mukaan autismin kirjon henkilöt pitävät tietokoneista ja teknologiasta. Korhonen kokee, että lapsille mieluisan tutkimusympäristön käyttäminen helpottaa lasten suoriutumisen arviointia.

Korhosen vastaväittäjänä toiminut professori Steve Higgins Durhamin yliopistosta kiitteli palautteessaan, että Korhosen väitöstutkimus osoitti, että vähän verbaalisesti kommunikoivia, vahvaa tukea tarvitsevia autismin kirjon henkilöitä tulisi tutkia ryhmämuotoisten tutkimusmenetelmien sijaan yksilöllistettyjen tutkimusmetodien avulla.

Vesa Korhosen väitöstutkimus ”High support need and minimally verbal children with autism – exploration of technology-based research methodology and the case of attending to eyes” hyväksyttiin Itä-Suomen yliopistossa 10.2.2017. Väitöstilaisuuden kustoksena toimi professori Hannu Räty Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstutkimuksesta uutisoi Yle Uutiset.