Verkkokauppa Search

Vammaisten ihmisoikeuksia ajava kansalaisaloite saa kannatusta

20.6.2017

Ei myytävänä! -kansalaisaloite vammaisten ihmisoikeuksien puolesta sai ensimmäisen viikon aikana lähes 4 000 kannatusilmoitusta.

Kansalaisaloite vaatii vammaisten ihmisten välttämättömien palveluiden, kuten asumisen, rajaamista hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Palveluiden kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Vammaisilla ihmisillä ei kilpailutuksissa ole osallisuutta eikä oikeussuojakeinoja omaa elämäänsä koskevissa päätöksissä.

Voit vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen Suomessa. Jaa tietoa ja
allekirjoita kansalaisaloite sähköisesti tästä!

Voit myös allekirjoittaa kansalaisaloitteen paperiversion, sekä tulostaa kannatusilmoituksia muiden allekirjoitettaviksi. Lomakkeet tulee tulostaa A4-kokoisina ja palauttaa osoitteeseen

Kehitysvammaisten palvelusäätiö
Pinninkatu 51
33100 Tampere

Suomenkielinen kannatusilmoitus

Ruotsinkielinen kannatusilmoitus