Verkkokauppa Search

Autismisäätiön uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Timo Heiskala

28.12.2017

Autismisäätiön hallitus on valinnut Autismisäätiön uudeksi toimitusjohtajaksi eMba ja viittomakielen tulkki Timo Heiskalan. Hakuprosessi kesti kaksi kuukautta ja hakemuksia tehtävään tuli noin 50. Heiskala, joka toimii tällä hetkellä Evantia-konsernin toimitusjohtajana, aloittaa tehtävässä kevään 2018 aikana Autismisäätiön pitkäaikaisen toimitusjohtaja Ritva Ulanderin siirtyessä eläkkeelle.

"Heti hakuilmoituksen huomattuani kiinnostuin mahdollisuudesta vaikuttaa aidosti autismitietoisuuden kasvattamiseen, saavutettavuuden parantamiseen ja yhteiskuntamme viemiseen autismiystävällisempään suuntaan. Olen nykyisessä ja aiemmissa tehtävissäni huomannut, että monet perusoikeudet ovat edelleen taistelun takana. Haluan omalta osaltani olla madaltamassa tarvittavan avun ja tuen saamisen kynnystä", Heiskala kertoo.

Heiskala on tehnyt monipuolisen uran, jonka aikana hän on työskennellyt eri sote-alan sektoreilla sekä toiminut ministeriöiden työryhmissä asiantuntijatehtävissä. Heiskalalla on hyvät kansainväliset verkostot ja vahva digitalisaatio-ymmärrys, joihin Autismisäätiö haluaa panostaa tulevaisuudessa yhä enemmän. Heiskala kertoo uudistavansa myös Autismisäätiön johtamiskulttuuria ja vahvistavansa Autismisäätiön asemaa johtavana autismialan asiantuntijana.

"Tuon mukanani keskustelevan ja osallistavan johtamistyylin. Uskon, että sitä kautta löydämme yhdessä hienoja uusia tapoja viedä Autismisäätiötä entistä oivaltavampaan tietoisuuteen ja toimintaan. Näen digitalisaation valtavana mahdollisuutena luoda uusia mahdollisuuksia esimerkiksi palvelujen saavutettavuuden kannalta. Asiakas säilyy edelleen kaiken toimintamme ytimenä"

Heiskala odottaa tulevaisuudelta mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnallisesti autismin kirjon henkilöiden asemaan. Tällä hetkellä innostavinta on tutustua koko taloon ja toimintaan, kaikissa yksiköissä.

Ennen toimimistaan Evantia-konsernin toimitusjohtajana Heiskala on työskennellyt mm. Eteva-kuntayhtymän palvelujohtajana ja projektijohtajana sekä Kuurojen liitossa eri tehtävissä.

Vahva erityisosaaminen, asiakkuuksien korostaminen ja ihmisyyden läsnäolo arjessa. Yhtenä omista tavoitteistani on luoda edelleen mahdollisuuksia tuottaa laadukasta ja asiakkaita osallistavaa palvelua kaikissa toimipisteissämme, Heiskala kuvailee ajatuksiaan Autismisäätiöstä.