Verkkokauppa Search

5.1.2018

HANNA KEYNÄS – SÄTEITÄ
Kettukin vuoden taiteilija 2017
Autismisäätiön Kohtaamispaikka Keppuli 17.1.-23.2.2018

Hanna Keynäs on kuvataiteilija, jonka teokset ovat kiinnostava yhdistelmä suoraan aisteihin vetoavaa kolorismia ja esineiden kautta avautuvaa käsitteellistä maailmaa. Kuvataide, visuaalinen ajattelu on kieli toisten kielten joukossa ja Keynäs hallitsee tämän kielen mestarillisesti.

Hanna Keynäksen visuaalisen kielen voima puhuttelee sekä hienostuneella värien käytöllä että esineisiin ladatuilla moniselitteisillä merkityksillä. Maalaukset käyvät sisäistä keskustelua pinnan ja tilan välillä. Värit hehkuvat lämpöä ja muoto on vahva. Katsojalla ei välttämättä ole tarvetta tulkita abstrakteja maalauksia millään tavalla. Tiedämme, että teoksen lähtökohtana voi olla konkreettinen asia ja miten taiteellisessa prosessissa parhaimmillaan teos ottaa ohjat käteensä, eikä tekijän alkuperäisellä ajatuksella ole enää mitään väliä. Katsoessaan Hanna Keynäksen maalauksia voi tuntea värin puhuvan, muodon liikuttavan ajatuksia sanojen tuolla puolen.

Hanna Keynäksen maljoista ja kulhoista - keppuleista, kuten hän itse sanoo, on tullut jo käsite. Hänellä on vähintään yksi keppuli aina mukana, välillä iso kassillinen keppuleita. Keppulit ovat Keynäkselle myös yksi keskeisistä maalausten aiheista. Maalauksissa kulhot eivät asetu asetelmaksi vaan esiintyvät yksin, siten että aiheena on nimenomaan kulho. Se ei ole vain väline sommittelulle tai värimaalaukselle vaan nimenomaan kulho, malja, keppuli. Se on esine, joka symboloi kohtua, mutta se on myös Keynäksen talismaani, performatiivinen esine, jonka alkuperäinen käyttöarvo on läsnä vain symbolisella tasolla.

Hanna Keynäs on voimakkaasti kiinnostunut naiseuden ruumiillisuudesta. Niin kiinnostunut, että hän on päässyt vierailemaan synnytyssalissa ja tutkimaan istukkaa. Nämä aiheet näkyvät myös hänen maalauksissaan. Kehollisuus on niiden tärkein teema, ja sen kautta myös keppuliaiheisista maalauksista on helppo lukea kohtusymboliikkaa. Hänet on helppo liittää nykytaiteessa vahvana näkyvään naiseutta ja naiseuttaan reflektoivien kuvataiteilijoiden joukkoon.

Autismisäätiön Vallilan taidetoiminnassa työskententelevä Hanna Keynäs valittiin Kettukin Vuoden 2017 taiteilijaksi. Vuoden taiteilijoita on valittu vuodesta 2004 saakka. Kettuki ry nimittää vuosittain Kettukin Vuoden taiteilijan avoimen hakumenettelyn kautta. Valinnan Vuoden taiteilijaksi ehdokkaiden joukosta teki Lapin yliopiston kuvataiteen professori Jaana Erkkilä-Hill, joka toimi myös kuraattorina 17.8. - 10.9.2017 Galleria Valossa Arktikumissa Rovaniemellä   Vuoden taiteilijan näyttelyssä. 17.1.-23.2.2018 Autismisäätiön Kohtaamispaikka Keppulissa Helsingissä näemme otteita Vuoden taiteilijan näyttelystä.

Erityistaidetoiminnan alaan kuuluu kehitysvammaisten, autismin kirjon henkilöiden sekä laaja-alaisia oppimishäiriöitä omaavien henkilöiden taidetoiminta. Kansainvälisesti erityistaide lukeutuu outsider-taiteen kentälle.

Vuonna 2002 perustettu KETTUKI ry (Ent. Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry) toimii erityistaidetoiminnan kentän edunvalvojana ja erityistaidetoiminnan alan valtakunnallisena asiantuntijaverkostona. Kettuki edustaa kaikkia erityistä tukea tarvitsevia taiteen tekijöitä Suomessa. Osallisuus taiteessa ja kulttuurissa on jokaisen oikeus. Kettukin päämääränä on yhdenvertainen taide.

Lisätiedot:
Autismisäätiö: Petteri Vehmanen, valmentaja, Vallilan ohjaus- ja valmennuspalvelut
050 4078915, petteri.vehmanen@autismisaatio.fi
Kettuki: Päivi Lilja, toiminnanjohtaja, p. 044 0405107, paivi.lilja@kettuki.fi