Verkkokauppa Search

Autismisäätiössä tarjolla koulutuspsykoterapiaa neuropsykiatrisille henkilöille (autismikirjo, ADHD/ADD)

12.1.2018

Autismisäätiön toimintaterapeutti (YAMK) Sanna Kara ottaa vastaan koulutusasiakkaita psykoterapeuttiopintoihin liittyen. Koulutuksen puolesta on työnohjaus asiakastyön toteuttamiseen koko koulutuksen ajan. Viitekehyksenä psykoterapiassa on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa painotetaan yksilön ja ympäristön välistä vuorovaikutusta. Terapiassa tarkastellaan asiakkaan käyttäytymistä ja menettelyä eri tilanteissa hänen pyrkiessään ratkaisemaan ongelmiaan ja pulmiaan. Tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan sellaisia elämäntaitoja ja uusia käyttäytymismalleja, jotka lisäävät asiakkaan elämänlaatua ja selviytymistä omassa arjessa. Terapia on tavoitteellista ja asiakaskeskeistä.

 

Lisätietoa ja vapaita aikoja voit kysyä:

Sanna Kara
Toimintaterapeutti (YAMK)
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Psykoterapeuttikoulutuksessa
p. 044 757 0419
sähköposti sanna.kara@autismisaatio.fi