Verkkokauppa Search

Tervetuloa vastaamaan Autismiymmärrys -hankkeen kyselyihin

25.9.2018

Autismisäätiön Autismiymmärrys -hankkeen toiminnassa luodaan tietoisuutta ja ymmärrystä autismikirjosta. Tavoitteena on autismiystävällisempi Suomi.

Järjestämme hankkeen puitteissa kaksi kyselyä, joiden avulla voimme edistää palvelujen saatavuutta ja ohjautuvuutta. Kyselyiden tulokset julkaistaan heti niiden valmistuttua.

Jokainen vastaus on tärkeä. Toivomme, että voisit vastata viimeistään 31.10.2018. Vastanneiden kesken arvotaan 100 euron lahjakortti Suomalaiseen kirjakauppaan.

Kysely ammattilaisille

Ammattilaiskyselyllä kartoitamme, miten perusturvan, sosiaali-, terveys- ja koulutusalan ammattilaiset kokevat eri autismikirjon henkilöille suunnatut palvelut. Kyselyyn pyydetään vastaamaan kaikki ammattilaiset, ei pelkästään päivittäin näiden asioiden kanssa toimijoille. Tavoitteena on parantaa autismikirjon henkilöiden kokemaa elämänlaatua ja edistää heidän osallistumistaan oman elämänsä suunnitteluun. Kysely löytyy täältä.

Kysely autismikirjon henkilöille

Tämä kysely selvittää, miten autismikirjon ihmiset ovat ohjautuneet erilaisiin palveluihin. Vastausten avulla toivomme muuttavamme ja edistävämme palveluihin ohjautumista helpommaksi sekä saada siten palvelunkäyttäjien ääntä enemmän kuuluviin. Kysely löytyy täältä.

Autismiymmärrys -hankkeesta löytyy lisätietoja Autismisäätiön verkkosivulta autismiymmarrys.fi.

Lisätietoja:

Vesa Korhonen
Yhteiskuntasuhdejohtaja, Autismisäätiö
p. 044 316 1786
vesa.korhonen@autismisaatio.fi