Verkkokauppa Search

Tukiasunnon hakeminen

Tukiasunnon hakeminen

Tukiasunnon hankinta käynnistyy asiakkaan täyttämän hakemuslomakkeen avulla. Kun lomake on saapunut kiinteistöpäällikölle, hän käy lomakkeen läpi ja pyytää tarvittaessa lisätietoja. Kun tukiasuntohakemus on käsitelty ja asiakas on hyväksytty asunnon saajaksi, käynnistyy varsinainen asunnon etsintä. Asunnon etsinnässä aktiivisina kumppaneina voivat olla myös asiakas ja hänen omaisensa tai tukihenkilönsä.

Asuntoa voivat hakea ihmiset, joilla on autismin kirjon piirteitä. Diagnoosi ei ole välttämätön.

Asunnon saamisen ehtona on, että hakija tarvitsee tukipalveluja itsenäiseen asumiseensa.

Ennen asunnon hakemista hakijalla on oltava tieto siitä, kuinka asumisen tukipalvelut järjestetään.

Asukasvalinnassa kiinnitetään huomiota asukkaan asunnon tarpeeseen, asunnon saannin kiireellisyyteen ja tämän hetkisen asumisen tilanteeseen.

Autismisäätiö tarkistaa hakijan luottotiedot ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Merkintä luottotiedoissa ei välttämättä estä vuokrasopimuksen tekemistä, vaan silloin vuokrasopimus tehdään määräaikaiseksi. Tilanne arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Sopivan asunnon löydyttyä tarkistetaan sen sopivuus hankinnan kohteeksi. Asunnon kunnon tarkistamisessa voivat asiakas ja hänen tukiverkostonsa olla avuksi. Asunnon kunnon tarkastamisessa apuna on kuntotarkastuslomake. Seuraavaksi asuntokauppa hyväksytetään STEA:lla ja Autismisäätiön hallituksella. Kun nämä molemmat tahot ovat hyväksyneet kaupan, voidaan varsinainen asuntokauppa toteuttaa. Kun asunnosta on tehty kaupat, solmitaan asiakkaan kanssa vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen allekirjoitusten jälkeen asiakas voi muuttaa asuntoon.

Sähköinen lomake

Tukiasuntohakemus

http://www.autismisaatio.fi/portals/24/thumbnail_STM_tukee_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Musta_CMYK_ENG.jpg

 

Henri Saarainen

Kiinteistöpäällikkö

044 734 3147
henri.saarainen@autismisaatio.fi