Verkkokauppa Search

Ohjaus- & valmennuspalvelut

Ohjaus- ja valmennuspalvelut

Ohjaus- ja valmennuspalvelut toteuttavat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaista toimintaa. Toiminta voi olla mm. osallisuutta tukevaa toimintaa ja arjenhallinnan ja sosiaalisten taitojen harjaannuttamista tai valmennusta kohti työelämää tai opiskelua. Osana palvelutarjontaa on te-hallinolle tuotettava työhönvalmennus ja kuntouttava työtoiminta. Ohjaus- ja valmennuspalveluissa toteutetaan myös monipuolisia lastensuojelun tukitoimia sekä muita palveluita perheiden tarpeisiin. Palvelukokonaisuuden muoto ja kesto suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan, hänen verkostonsa sekä palvelun ostajan kanssa.

Ohjaus- ja valmennuspalveluita järjestetään seuraavissa ohjaus- ja valmennuspalveluyksiköissä: Vallila, Espoo, Käpylä, Kanta-Häme, Lakeus, Pirkanmaa sekä Kotka.

Anu Puranen

Esimies, Kotkan ohjaus- ja valmennuspalvelut

044 203 3496
anu.puranen@autismisaatio.fi

Ira Ilmavalta

Vs. esimies, Espoon ohjaus- ja valmennuspalvelut

044 717 3782
ira.ilmavalta@autismisaatio.fi

Katriina Jokinen

Esimies, Pirkanmaan ohjaus- ja valmennuspalvelut

044 3203016
katriina.jokinen@autismisaatio.fi

Kirsi-Maria Koskela

Esimies, vs. esimies, aluekoordinaattori, Lakeuden ohjaus- ja valmennuspalvelut

041 4637 687
kirsi-maria.koskela@autismisaatio.fi

Liisa Vuokila

Esimies, Myyrmäen ohjaus- ja valmennuspalvelut

044 203 3495
liisa.vuokila@autismisaatio.fi

Minna Teperi

Esimies, Vallilan ohjaus- ja valmennuspalvelut

050 408 6788
minna.teperi@autismisaatio.fi

Seija Niinivaara-Kunttu

Esimies, Käpylän ohjaus- ja valmennuspalvelut

045 636 1504
seija.niinivaara-kunttu@autismisaatio.fi