Verkkokauppa Search

Kelan avoterapiapalvelut

Autismisäätiö tuottaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena avoterapiapalveluita

 

Tarjoamme Kelan sopimuksen piiriin kuuluvia fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluja ammattitaitoisen henkilökunnan voimin seuraavilla alueilla:

Helsinki: toimintaterapia- ja fysioterapiapalvelut
Espoo: toimintaterapia- ja fysioterapiapalvelut
Vantaa-Porvoo: toimintaterapia- ja fysioterapiapalvelut
Kotka: toimintaterapiapalvelut
Tampere: toimintaterapiapalvelut
Etelä-Pohjanmaa: fysioterapiapalvelut

Palvelujemme kohderyhmänä ovat autismin kirjon ja muut neuropsykiatrisia oireyhtymiä omaavat henkilöt. Autismisäätiön toiminta- ja fysioterapeuteilla on erityisosaaminen autismin kirjon ja muiden neuropsykiatristen diagnoosien omaavien asiakkaiden kuntoutuksesta sekä vahva ymmärrys neuropsykiatristen erityispiirteiden tuomista arjen selviytymisen vaikeuksista.

Palvelujen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. Toimintaterapiapalvelua on mahdollista toteuttaa myös asiakkaan kotona, päivähoidossa, koulussa tai muualla asiakkaan omassa toimintaympäristössä.
Lisätietoa Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen hakeutumisesta:
http://www.kela.fi/kun-tarvitset-kuntoutusta