Verkkokauppa Search

Kelan avoterapiapalvelut

Autismisäätiö tuottaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena avoterapiapalveluita

 

Tarjoamme Kelan sopimuksen piiriin kuuluvia toimintaterapiapalveluja ammattitaitoisen henkilökunnan voimin seuraavilla alueilla:

Helsinki: toimintaterapiapalvelut
Kotka: toimintaterapiapalvelut
Tampere: toimintaterapiapalvelut
 

Palvelujemme kohderyhmänä ovat autismikirjon ja muut neuropsykiatrisia oireyhtymiä omaavat henkilöt. Autismisäätiön toimintaterapeuteilla on erityisosaaminen autismikirjon ja muiden neuropsykiatristen diagnoosien omaavien asiakkaiden kuntoutuksesta sekä vahva ymmärrys neuropsykiatristen erityispiirteiden tuomista arjen selviytymisen vaikeuksista.

Palvelujen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. Toimintaterapiapalvelua on mahdollista toteuttaa myös asiakkaan kotona, päivähoidossa, koulussa tai muualla asiakkaan omassa toimintaympäristössä.
Lisätietoa Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen hakeutumisesta:

https://www.kela.fi/terapiat