Verkkokauppa Search

Asumisharjoittelu & valmennus

Asumisharjoittelu

Asumisharjoittelu on tarkoitettu itsenäistymistä tai kodista irtautumista opetteleville nuorille aikuisille ja aikuistumassa oleville henkilöille, joilla on jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä.

Asumisharjoittelu toteutetaan ryhmäkotimuotoisessa asumisessa. Asumisharjoittelu koostuu kerrallaan 1-2 viikon mittaisista asumisharjoittelujaksoista. Asumisharjoittelun tavoitteena on myös selvittää sopiva asumismuoto tulevaisuudessa.

Asumisharjoittelua järjestetään Kultavuoren ryhmäkodilla sekä Puotilan ryhmäkodilla.

Asumisvalmennus

Asumisvalmennuksen lähtökohtana on arvioinnin kautta selvittää asiakkaan arjenhallintataitoja ja valmiuksia sekä sitä, miten neurokognitiiviset erityisvaikeudet vaikuttavat henkilön arkeen.
Asumisvalmennuksen sisältö muodostuu asiakkaan arjessa tarvitsemien selviytymiskeinojen kehittämisestä ja käytäntöön siirtämisestä.

Toiminnan suunnitteleminen ja kehittäminen tapahtuu jatkuvan arvioinnin kautta. Asumisvalmennuksen kesto arvioidaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Asumisvalmennus antaa mahdollisuuden kokeilla ja harjoitella itsenäiseen elämään liittyviä taitoja riittävän tuen ollessa joustavasti tarjolla.

Asumisvalmennusta järjestetään Huvilinnan ryhmäkodilla, Kustaa Aadolfin Puiston tukiasumispisteellä, Tammiston valmentavan asumisen yksikössä sekä Kultavuoren ryhmäkodilla.