Verkkokauppa Search

Tuettu asuminen

Tukiasuminen

Tukiasuminen on kuntoutuksellista toimintaa, joka suuntautuu kaikille elämänhallinnan osa-alueille.  Kuntoutuksessa lähtökohtana on neurokognitiivisten erityisvaikeuksien vaikutus henkilön elämään, liittyen esimerkiksi toiminnanohjaukseen ja kokonaisuuksien hahmottamiseen. Menetelminä käytetään sekä yksilö- että ryhmävalmennusta.

Asukas osallistuu aktiivisesti asumiseensa ja kuntoutukseensa liittyvään suunnitteluun ja päätöksen tekoon, sekä sitoutuu noudattamaan omien edellytystensä mukaisesti yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen asuminen.

Tukiasuminen toteutetaan asukkaan omassa tai vuokrasuhteeseen perustuvassa asunnossa. Tuen määrä asiakkaalle sovitaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti.