Verkkokauppa Search

Ympärivuorokautinen autettu asuminen

Ympärivuorokautinen autettu asuminen

Autettu asuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista tukea tarvitseville autistisille tai kehitysvammaisille aikuisille. Autetun asumisen tavoitteena on tarjota paljon tukea tarvitseville henkilöille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja harjoitella asumiseen liittyviä taitoja kodinomaisessa ympäristössä sekä mahdollistaa yhteiskunnallinen osallistuminen.

Autismisäätiön autettu asuminen pitää sisällään kaikki aikuisen henkilön elämänhallinnan alueet. Toiminnan suunnittelu perustuu autismitietouteen ja lähtökohtana on aina kuntoutuksellisuus.

Toiminnan suunnittelun apuvälineenä käytetään strukturointia, jolla tarkoitetaan tilan, paikan ja ajan jakamista tiettyihin kokonaisuuksiin. Kohderyhmän erityistarpeet on otettu huomioon asumisympäristön suunnittelussa.

Ympärivuorokautista autettua asumista järjestetään Askiston, Atalan, Huvilinnan, Kultavuoren, Käpylän ja Puotilan ryhmäkodeissa sekä Kotkan asumisyksikössä.

 

Erityisen voimakkaasti tuettu asuminen

Erityisen voimakkaasti autettu asuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista tukea tarvitseville autistisille tai kehitysvammaisille aikuisille henkilöille, jotka erityispiirteidensä ja käyttäytymisen ilmiasun vuoksi tarvitsevat tehostettua ympärivuorokautista valvontaa ja perushoidollista tukea.

Toiminnan suunnittelu perustuu autismitietouteen ja lähtökohtana on aina kuntoutuksellisuus. Asumisyksikkö on perehtynyt puhumattomien autismin kirjon asiakkaiden kommunikoinnin tukemiseen.

Toiminta on vahvasti strukturoitua. Strukturoinnin apuvälineenä käytetään vaihtoehtoisia kommunikaation menetelmiä.

Erityisen voimakkaasti tuettua asumista järjestetään Atalan ryhmäkodissa, Käpylän ryhmäkodissa, Kotkan asumisyksikössä sekä Kustaa Aadolfin Puiston tukiasumispisteessä.