Verkkokauppa Search

Oma Väylä -projekti

Autismisäätiö on mukana Oma Väylä –hankkeen kuntoutuksen toteuttajana. Oma väylä –hanke on Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään kuntoutusmalli neuropsykiatrisille kuntoutujille.

Oma Väylä -projekti päättyy kevään 2018 aikana. Kuntoutuksen pilotointi on päättynyt.

Lisätietoja: http://www.kela.fi/omavayla

Mari Huhtiniemi

Erityisasiantuntija, psykologi

044 769 6785
mari.huhtiniemi@autismisaatio.fi

Sanna Kara

Palvelumuotoilija

044 757 0419
sanna.kara@autismisaatio.fi