Verkkokauppa Search

Opiskeluvalmennus

Yksilöllistä tukea opiskeluun

Autismisäätiön opiskeluvalmennus on autismin kirjon nuorille ja aikuisille, sekä neuropsykiatrisen oireyhtymän omaaville henkilöille suunnattua tavoitteellista valmennusta, joka perustuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Opiskeluvalmennus toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja se voidaan järjestää yksilötapaamisina tai ryhmämuotoisena.

 

Tavoite

Asiakaslähtöinen ja yksilöllinen valmennus

- edistää opiskelemaan hakeutumista

- edistää opintojen etenemistä

- ehkäisee opintojen keskeytymistä

- mahdollistaa aiemmin keskeytyneiden opintojen jatkamisen

 

Mitä valmennus sisältää

Valmentajan kanssa on mahdollista esimerkiksi

- suunnitella opintojen etenemistä ja päivästruktuuria

- selkiyttää erilaisia opintokokonaisuuksia

- pohtia ammatinvalintaa, sopivia opiskelusuuntia sekä polkuja työelämään

 

Opiskeluvalmennus voidaan toteuttaa asiakkaan kanssa sovitussa ympäristössä.

Autismisäätiöltä voi lisäksi tilata erilaisia opiskeluun liittyviä arviointeja ja tutkimuksia. Arvioinnin kohteena voivat esimerkiksi olla opiskeluvalmiudet, opiskelutekniikat tai neurokognitiiviset erityispiirteet.

Minna Teperi

Esimies, Vallilan ohjaus- ja valmennuspalvelut

050 408 6788
minna.teperi@autismisaatio.fi