Verkkokauppa Search

Autismiseminaari

Tiede ja yhteiskunta

 

SEMINAARI ON LOPPUUNMYYTY. Jos tahdot nimesi jonotuslistalle, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen annemaria.ojanpera@autismisaatio.fi; voimme tällöin ilmoittaa sinulle suoraan mahdollisesti avautuvista peruutuspaikoista.

11.9.2018, Fabianinkatu 33, Helsinki

Seminaari käsittelee autismia arkipäivässä, tässä hetkessä ja tulevaisuudessa, erityisesti koulutuksen ja kuntoutuksen näkökulmista. Puhujina arvostettuja lääketieteen, psykologian, pedagogiikan ja neurotieteiden ammattilaisia.


Ohjelma

08.15 – 09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 – 09.15 Seminaarin avauspuheenvuoro: Autismisäätiön toimitusjohtaja Timo Heiskala

09.15 – 09.45 Filosofian tohtori, yhteiskuntasuhdejohtaja Vesa Korhonen

                        Vahvaa tukea tarvitsevat autismin kirjon henkilöt vuonna 2018 ja 2038

09.45 – 10.45 Erityispedagogiikan professori Eija Kärnä

                        Autismi, erityispedagogiikka ja koulut Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

10.45 – 11.15 Kahvitauko

11.15 – 12.00 Ylilääkäri, lääketieteen dosentti Maija Castren

                         Asiakaslähtöiset lääkäripalvelut autismin kirjon erityispiirteet huomioiden

12.00 – 13.30 Ruokailu

13.30 – 15.00 Ihmisen kehityksen ja psykiatrian professori Connie Kasari

                         Näyttöön perustuvat menetelmät (EBP) ja lapsille suunnatun JASPER-ohjelman esittely

15.00 – 16.00 Lehtori, neuropsykologi Anneli Kylliäinen

                         Neuropsykologinen kuntoutus autismin kirjon lapsia tukemassa

16.00 – 16.45 Autismisäätiön palvelutoiminnan johtaja Hanna Ekman ja kokemusasiantuntija Orjo Pättiniemi

                         Asiakaskokemus, näyttöön perustuvat ja asiakaslähtöiset palvelut sekä vaikuttavuus asiakkaan ja palvelutarjoajan näkökulmasta

16.45 – 17.00 Yhteenveto ja lopetus

17.00 – 17.30 Cocktails ja vapaa keskustelu

 

Vesa Korhonen on Autismisäätiön yhteiskuntasuhdejohtaja. Hän muun muassa koordinoi hankkeita ja kehittää Autismisäätiön toimintaa. Aikaisemmin Korhonen on työskennellyt tutkijana Itä-Suomen yliopistolla Suomen Akatemian rahoittamassa autismin kirjon projektissa. Hän valmistui psykologian kandidaatiksi tutkien psykofysiologista unettomuutta Glasgown yliopistossa ja kliinisen kielitieteen maisteriksi Groningenin yliopistosta, jossa tutkimuksen kohteena oli autistiset piirteet ja puheen prosessointi. Korhonen valmistui filosofian tohtoriksi Itä-Suomen yliopistosta psykologian oppiaineesta keskittyen vahvaa tukea tarvitseviin ja minimaalisesti verbaaleihin autismin kirjon lapsiin teknologia- ja opetusympäristöissä.

Eija Kärnä toimii erityispedagogiikan professorina Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa, kasvatustieteiden ja psykologian osastossa. Kärnä on taustakoulutukseltaan sekä luokan- (1987, Oulun yliopisto) että erityisopettaja (1980, Joensuun yliopisto). Vuonna 1993 Kärnä väitteli Yhdysvalloissa Syracusen yliopistossa pääaineena erityispedagogiikka. Työuransa aikana hän on osallistunut useisiin kansainvälisiin koulutuksen kehittämis- ja tutkimushankkeisiin sekä tehnyt monitieteistä tutkimusta eri tieteenalojen tutkijoiden kanssa (esim. kielitiede, hoitotiede, tietojenkäsittelytiede, psykologia). Tutkimustoiminnassa Kärnä on paneutunut erityisesti seuraaviin teemoihin: osa-aikainen erityisopetus, vaikeasti vammaisten ja autististen henkilöiden koulutus ja kommunikointi sekä teknologia erityistä tukea tarvitseville ryhmille.

Maija Castren on dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri, joka on toiminut Autismisäätiön ylilääkärinä vuodesta 2014 alkaen. Hän on työskennellyt tutkijana Yhdysvaltain terveysministeriön alaisessa National Institute of Health (NIH)- tutkimuslaitoksessa (v. 1987-1989) ja Saksassa Max Planck-instituutissa (v. 1990-1994). Hänen väitöskirjansa tutki stressihormonien vaikutuksia aivoissa ja sittemmin hänen tutkimuksensa on selvittänyt autismikirjon häiriöiden taustalla olevia molekyyli- ja solutason mekanismeja. Hän työskenteli Orion Pharman neurologisen tutkimuksen erityisasiantuntijana vuosina 2007-2009. Tämän jälkeen hän on yhdistänyt kliinisen erikoislääkärin työn perustutkimukseen toimien Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkijana. Hän toimii tällä hetkellä toista kautta Suomen Akatemian kliinisenä tutkijana (v. 2011-2013 ja 2014-).

Connie Kasari on ihmisen kehityksen ja psykiatrian professorina University of Californiassa. Hän on saavuttanut tohtorin tutkintonsa Chapel Hillissä ja oli postdoc-tutkijana neuropsykiatrisessa instituutissa UCLA:ssa. Jo 1990-luvulta saakka Connie on ollut UCLA:n henkilökuntaa, jossa hän on ohjannut ja opettanut opiskelijoita, sekä ohjannut yli 60 väitöskirjaa. Connie on autismitutkimuskeskuksen perustaja (Center for Autism Research and Treatment). Hänen tutkimuksensa pyrkii kehittämää uusia arjessa käytettäviä näyttöönperustuvia interventioita. Viimeisimpinä aiheina ovat olleet aikaiset sosiaalisen kommunikaation interventiot autismin kirjon lapsilla ja vertaissuhteiden edistäminen kouluikäisillä. Connie johtaa useita laajoja monipaikka-tutkimuksia; sisältäen verkoston minimaalisesti verbaalien kouluikäisten lasten interventioille. Connie Kasari on Autism Foundationin tieteellinen neuvonantaja ja esiintyy säännöllisesti akateemisissa ja kliinisissä piireissä, paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Anneli Kylliäinen on tutkija ja neuropsykologi, joka työskentelee yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa ja johtaa Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE:ä. Kylliäinen on autismikirjon diagnostisten menetelmien ADI-R:n ja ADOS-2:n kouluttaja. Kylliäisen tutkimuskohteena on autismikirjon lasten kasvojen ja katseen havainnointi, erityisesti katsekontaktin poikkeavuudet. Lisäksi hän tutkii ja kehittää autismikirjon kuntoutusta.

Hanna Ekman on Autismisäätiön palvelutoiminnan johtaja. Hän on työskennellyt Autismisäätiöllä vuodesta 2002 alkaen ensin asiakkaiden valmennustyössä ja myöhemmin esimiehenä sekä palvelutoiminnan päällikkönä. Ekman aloitti työuransa autismin kirjon henkilöiden kanssa Espoon kaupungin autismin kirjon palveluohjaajan tehtävässä vuonna 2001. Koulutukseltaan Ekman on kehitysvammaistenohjaaja ja sosionomi AMK. Lisäksi hän on opiskellut neuropsykiatrisen valmennuksen asiantuntijaksi ja valmistun EMBA opinnoista Jyväskylän yliopistosta vuoden 2018 aikana. Autismin kirjoon liittyvät asiat ovat Ekmanille omakohtaisesti tuttuja myös oman lapsen kautta.

Orjo Pättiniemi on työskennellyt Autismisäätiössä kokemusasiantuntijana noin kolmen vuoden ajan eri rooleissa. Hän on muun muassa kehittänyt ja tuottanut Autism Film Festivalin, joka on järjestetty tähän mennessä kolme kertaa. Lisäksi hän on luennoinut autismialan koulutuksissa ja monissa eri tapahtumissa. Pättiniemi on tuonut kokemusasiantuntijan näkökulmaa esiin Autismisäätiön eri hankkeissa.

 

Paikka: Fabianinkatu 33, 4. krs, pieni juhlasali, Helsinki
Hinta: 150 € /osallistuja
Hinta sisältää lounaan ja kahvin.