Verkkokauppa Search

Historia

Autismisäätiö 20 vuotta


Autismisäätiö perustettiin vuonna 1998 tarkoituksenaan ”hankkia ja ylläpitää palveluja sellaisille henkilöille, joilla on autismi tai muu laaja-alainen kehityshäiriö”.

Säätiön perustamista edelsi vuonna 1992 käynnistetty Nuorten aikuisten kuntoutusprojekti, jota hallinnoi Suomen Autismiyhdistys. Nuorten aikuisten kuntoutusprojekti oli ensimmäinen yksinomaan autismin kirjon ihmisille suunnattu kuntoutushanke, jossa pyrittiin kuntouttamaan autistisia nuoria mahdollisimman itsenäiseen elämään. Projekti piti sisällään työ- ja päivätoimintaa ja myöhemmin sen yhteyteen lisättiin omat projektinsa varhaiskasvatukselle ja asumiselle.

Projekti sai aikaan merkittäviä tuloksia, mikä rohkaisi siinä vaikuttaneita henkilöitä perustamaan itsenäisen säätiön, joka otti hoitaakseen projektiin kuuluneen asumisen ja työ- ja päivätoiminnan. Säätiön perustivat Pentti Keynäs sekä Suomen Autismiyhdistys. Autismisäätiön varsinainen palvelutoiminta alkoi vuonna 2000.

Pian palvelutoiminnan alettua kävi selväksi, että säätiön johtoon tarvittaisiin toiminnanjohtaja. Valituksi tuli Ritva Ulander, joka johti säätiötä 16 vuotta ennen kuin jäi eläkkeelle vuoden 2018 keväällä. Samaisena keväänä säätiön uutena toimitusjohtajana aloitti Timo Heiskala.

Leimallinen piirre Autismisäätiön toiminnassa oli jatkuva laajentuminen. Säätiö avasi lähes vuosittain uusia yksiköitä, ensin pääkaupunkiseudulle ja sen jälkeen Kotkaan, Seinäjoelle ja Tampereelle. Palvelutoiminnan rinnalla käynnistettiin erilaisia hankkeita, joista osa muokattiin myöhemmin säätiön palvelutoiminnaksi.

Säätiön toiminnan ydin on alusta lähtien ollut palvelutoiminta, mikä on toiminut pohjana säätiön kasvulle ja kehityksellä. Tähän ydintoimintaansa Autismisäätiö nojaa vielä tänäkin päivänä. Nykyisellään säätiön palveluiden piirissä on yli 1000 henkilöä ja se työllistää yli 300 ihmistä.

Lue Autismisäätiön koko tarina Esko Juholan teoksesta Autismin muuttuvat kasvot - Autismisäätiö 20 vuotta (Into, 2018).