Verkkokauppa Search

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke

Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on vähentää kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyyttä.

Yksinäisyys on epämiellyttävää ja ahdistavaa. Se vaikuttaa merkittävästi ihmisen hyvinvointiin. Syitä yksinäisyyteen on monenlaisia ja kenestä tahansa voi tulla yksinäinen. Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyys ei ole pelkästään yksilön ominaisuus, vaan myös osaksi yhteiskunnan rakenteiden tuottamaa. Yksinäisyyttä voidaan kuitenkin vähentää purkamalla esteitä kohtaamisten tieltä ja vahvistamalla ihmisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sosiaalisissa verkostoissa.

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeen tavoitteena on auttaa ymmärtämään yksinäisyyttä ja herättää ihmiset tekemään pieniä arjen tekoja yksinäisyyden vähentämiseksi. Kolmen vuoden aikana hankkeessa kehitetään pysyviä verkostoja ja vapaaehtoistyön muotoja, joilla mahdollistetaan vapaamuotoista sosiaalista toimintaa. Samalla tuetaan muun muassa vammaispalveluiden, asumisyksiköiden ja nuorisotoimen työntekijöiden valmiuksia yksinäisyyden torjumisessa.

Hankkeessa toteutetaan Ystäväkampanja, joka muodostuu useita paikkakuntia kattavasta valtakunnallisesta kiertueesta. Kiertueen tavoitteena on muun muassa kannustaa vapaaehtoisia henkilöitä toimimaan Ystävyyden suurlähettiläinä. He voivat osoittaa pienilläkin teoilla positiivista huomiota ja ystävällisyyttä myös vaikeammin vammaisten ihmisten parissa. Hankkeen aikana avataan selkokielinen verkkosivu, jolla julkaistaan tarinoita ystävyydestä ja esimerkkejä ja välineitä tavoista, joilla jokainen voi torjua yksinäisyyttä omassa lähipiirissään. Hankkeessa muodostetaan paikallisista toimijoista koostuva valtakunnallinen verkosto, joka edistää keinoja yksinäisyyden torjumiseksi.

Toiminnan ensisijaisena kohderyhmänä ovat yksinäisyyttä tai yksinäisyyden uhkaa kokevat kehitysvammaiset ja autismin kirjon henkilöt sekä muut erityistä tukea tarvitsevat ihmiset. Tukea Kehitysvammaisilla ja autismin kirjon ihmisillä on yleensä enemmän haasteita löytää ystäviä ja seurustelukumppaneita kuin muilla ihmisillä.

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Sexpo-säätiö ja Autismisäätiö.

Kerro kokemuksiasi yksinäisyydestä!

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeessa keräämme kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten ajatuksia, tuntemuksia ja kokemuksia yksinäisyydestä. Jokainen kokee yksinäisyyden omalla tavallaan. Yksin oleminen ei ole paha asia, mutta yksinäisyys on. Miksi ihmiset kokevat yksinäisyyden eri tavoin? Koetko sinä yksinäisyyttä? Miten yksinäisyyttä voidaan vähentää? On hyvä, että yksinäisyydestä puhutaan, sillä se koskettaa monia ihmisiä.

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke haastaa kaikkia toimimaan yksinäisyyden vähentämisen puolesta. Alla olevalla kyselyllä voit osaltasi ylläpitää keskustelua yksinäisyydestä ja ystävyydestä. Tuntemuksesi ja kokemuksesi ovat meille tärkeitä! Osallistumalla kyselyyn olet jo askeleen mukana yksinäisyyden vähentämisessä. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Tuloksia julkaistaan siten, ettei niistä tunnista vastaajaa. Haastamme sinutkin toimimaan yksinäisyyttä vastaan vastaamalla kyselyymme tästä linkistä.