Verkkokauppa Search

LAPE -osahanke

Neuropsykiatristen erityispiirteiden huomioiminen lasten- ja lapsiperheiden palveluissa

Autismisäätiön LAPE- osahanke on mukana Etelä- Pohjanmaan LAPE- kärkihankkeessa (lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma)

LAPE- kärkihanke on hallituksen keino kehittää lasten ja perheiden palveluita siten, että lapset ja perheet saavat tukea oikeaan aikaan, päättäjät ja ammattilaiset osaavat kohdata lapset ja nuoret paremmin ja tuntevat lapsen oikeudet. Ammattilaiset tekevät nykyistä parempaa yhteistyötä, lasten ja nuorten mielipiteet huomioidaan paremmin palveluiden suunnittelussa ja päättäjät selvittävät päätöstensä vaikutukset lapsiin ennen niiden tekemistä.

Autismisäätiön LAPE- osahanke tuo Etelä- Pohjanmaan lasten- ja lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen neuropsykiatristen erityispiirteiden näkökulmaa. Lisäksi hankkeessa kootaan työkaluja erityispiirteiden tunnistamiseen ja niiden huomioimiseen kaikissa lasten ja perheiden lähiympäristöissä (mm. neuvolat, päiväkodit, koulut, lastensuojelu).

LAPE- osahankkeen aikana:

  • Lisätään tietämystä neuropsykiatrisista erityispiirteistä ja ymmärrystä niiden vaikutuksiin lapsen ja perheen arjessa
  • Järjestetään tarpeen mukaisia koulutuksia alueellisesti ja / tai kohdennetusti.
  • Tarjotaan konsultatiivista tukea perus ja erityisen tason ammattilaisille esim. havainnointiapuna asiakastilanteisiin neuvola- ja perhetyössä sekä yksikkökohtaista neuvontaa käytännön toimitapoihin neuropsykiatristen erityispiirteiden huomioimisessa esim. päiväkodit, koulut, lastensuojeluyksiköt
  • Toimitaan kahdella pilottialueilla perhetyön tukena ja linkkinä lapsen ja perheen muihin toimintaympäristöihin
  • Kerätään perheiden kokemuksia toimivista palveluista
  • Hankkeen aikana Autismisäätiö on mukana mm. Etelä- pohjanmaan SOTE / LAPE – työryhmässä, perhekeskustoimintamallin kehittämistyöryhmässä, sekä Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Nepsy- hankkeen työryhmissä

Hanke toimii Etelä- Pohjanmaan alueella toukokuusta 2017 joulukuun 2018 loppuun saakka.

 

YHTEYSTIEDOT:

Hankevastaava
Sonja Kälvinmäki
sonja.kalvinmaki@autismisaatio.fi
044- 742 9864

Aluekoordinaattori
Kirsi-Maria Koskela
kirsi-maria.koskela@autismisaatio.fi
041- 463 7687

Huhtalantie 2, 2krs
60220 Seinäjoki