Verkkokauppa Search

Atalan ryhmäkoti

Atalan ryhmäkoti

Atalan ryhmäkoti on 8- paikkainen ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoava yksikkö runsaasti tukea tarvitseville autismin kirjon henkilöille. Yksikössä työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstö. Toiminnan tavoitteena on mm. vahvistaa asiakkaiden adaptiivista toimintakykyä ja sitä kautta vähentää tuen tarpeen määrää sekä lisätä asukkaidemme mahdollisuuksia päättää omista asioistaan. Toiminnan sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa.

Tanja Öljymäki

Atalan ryhmäkoti, esimies

044 797 4751
tanja.oljymaki@autismisaatio.fi

Yhteystiedot

Atalan ryhmäkoti

Vasamamittarinkatu 3
33580 Tampere

044 776 4247