Verkkokauppa Search

Espoon ohjaus- ja valmennuspalvelut

Espoon ohjaus- ja valmennuspalvelut

Espoon ohjaus- ja valmennuspalveluiden yksikkö sijaitsee Espoon Piispanmäellä, hyvien kulkuyhteyksien päässä, kauppakeskus Iso Omenan läheisyydessä. Bussipysäkit löytyvät läheltä ja myös parkkitilaa löytyy. Tilamme sijaitsevat rakennuksen toisessa kerroksessa, jonne pääsee hissillä.

Espoon ohjaus- ja valmennuspalveluiden toiminta käynnistyi alun perin 4.8.2008. Nykyisissä tiloissa toiminta alkoi 2.2.2015. Tällä hetkellä tarjoamme palveluita 43 autismin kirjon henkilölle. Yksikössämme työskentelee 20 työntekijää, joilla on monipuolisesti erilaisia sosiaali- ja terveysalan koulutuksia sekä myös muiden alojen koulutuksia. Yksiköstämme tarjoamme mm. päivä- ja työtoimintaa, kuntouttavaa työtoimintaa, ammatillista tukihenkilötoimintaa, neuropsykiatrista valmennusta, toimintaterapiaa sekä perhetyötä. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen ja toiminnan suunnittelu asiakkaan vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista käsin. Tavoitteena kaikessa toiminnassa on toimintakyvyn kasvu ja mielekkään elämän mahdollistaminen asiakkaillemme. Jokaisen asiakkaan yksilölliset tavoitteet, keinot ja arviointi määritellään vuosittain henkilökohtaista tulevaisuuden suunnitelmaa (HTS) laadittaessa.

Toimintamme tapahtuu neljässä pajassa, joita ovat: elämyspaja, kulttuuripaja, mediapaja sekä tietotaitopaja. Lisäksi järjestetämme erilaisia yksilö- ja ryhmätoimintoja asiakkaiden toiveiden ja vahvuuksien mukaan. Yksi toimintamme painopiste on liikunta ja ihmisen huomioiminen psykofyysisenä kokonaisuutena.

Työn keskeisissä elementeissä näkyvät Autismisäätiön arvot osallisuus, vaikuttavuus ja hyvinvointi. Yhdessä asiakkaiden kanssa asetetaan tavoitteet, aktivoidaan voimavaroja, etsitään erilaisia luoviakin ratkaisuja eri tilanteisiin ja annetaan myönteistä palautetta. Työskentelyssä hyödynnetään erityisesti asiakkaiden taitoja, kykyjä ja onnistumisia. Vastaamme nopeasti asiakkaiden äkillisiinkin tarpeisiin. Pyrimme aktiivisella, ulospäin suuntautuvalla toiminnalla positiivisen autismitietoisuuden lisääminen yhteiskunnassa. Toiminta tapahtuu omassa toimintaympäristössämme sekä ulkoisissa toimintaympäristöissä.

Perhetyö / perheohjaus

Autismisäätiö tekee monipuolisesti työtä perheiden parissa. Perhetyön tavoitteena on tukea ja ohjata perheitä löytämään keinoja erityislapsen tai –nuoren perheen kohtaamiin arjen haasteisiin, jotka voivat näyttäytyä esimerkiksi vuorovaikutuksen ongelmina lapsi-vanhempisuhteessa.

Perhetyö ohjaa luottamuksellisesti selviytymään arjen tilanteissa myös silloin, kun perheessä on akuutti tuen tarve tai perheenjäsenellä tuore neuropsykiatrinen diagnoosi.

Vanhemmille suunnatulla tuella voidaan lisätä koko perheen kokemaa hyvinvointia, parantaa perheen sisäisiä suhteita ja näin vaikuttaa epäsuorasti myös neuropsykiatrisen lapsen/ nuoren hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Ira Ilmavalta

Vs. esimies, Espoon ohjaus- ja valmennuspalvelut

044 717 3782
ira.ilmavalta@autismisaatio.fi

Yhteystiedot

Espoon ohjaus- ja valmennuspalvelut

Piispanmäentie 5, 2. krs.
02240 Espoo

044 544 5946