Verkkokauppa Search

Huvilinnan ryhmäkoti

Huvilinnan ryhmäkoti

Huvilinnan ryhmäkoti sijaitsee keskeisellä paikalla Leppävaarassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Ryhmäkoti tarjoaa ympärivuorokautista pitkäaikaista asumista autismin kirjon henkilöille. Huvilinnan ryhmäkodin arjessa asiakkaiden osallisuus on keskeisellä sijalla päivittäisessä toiminnassa.

Huvilinnan ryhmäkodissa asuu 10 pitkäaikaista asukasta sekä kaksi viikoittain vaihtuvaa asumisvalmennusasiakasta. Ryhmäkoti jakautuu kahteen soluun: A-soluun, jossa asuu viisi asukasta ja B-soluun, jossa on myös viisi pitkäaikaisen asumisen paikkaa. B-solussa sijaitsee 2 vuokrahuoneistoa asumisvalmennusasiakkaita varten. Pitkäaikaisen asumisen lisäksi Huvilinnan ryhmäkoti tarjoaa yksilöllistä valmentavaa tukea.

Asukkaat käyvät arkipäivisin ohjaus- ja valmennuspalveluissa tai koulussa. Arki-illat kuluvat asukkailla erilaisten toimintojen ja harrastusten parissa. Illat ja viikonloput rakentuvat asukkaiden yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Yksilölliseen suunnitelmaan kuuluu mm. viikoittaiset kauppa-, siivous- ja pyykkipäivät. Osa asukkaista valmistaa oman ruoan kerran viikossa. Kerran viikossa järjestettävässä asukaskokouksessa tulevan viikon toimintaa suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Viikonloppuisin on ryhmäkodin yhteinen retkipäivä.

Osa asukkaista käy itsenäisesti talon ulkopuolella asiointikäynneillä ja harrastustoiminnassa. Asukkaiden omaisiin ja muuhun verkostoon pidetään yhteyttä säännöllisesti puhelimitse ja sähköpostilla sekä järjestämällä joka vuosi 1-2 kertaa yhteisiä päivä- tai illanviettoja. Osa asukkaista vierailee omaistensa luona säännöllisesti.

Huvilinnan työntekijät ovat sosiaali- ja / terveysalan ammattilaisia, jotka työskentelevät ryhmäkodissa ohjaajina ja / tai valmentajina. Henkilökuntaan kuuluu yksi avustava asumispalvelutyöntekijä ja esimies. Työntekijät kouluttautuvat säännöllisesti Autismisäätiön sisäisissä koulutuksissa sekä ulkopuolisissa koulutuksissa. Kaikilla työntekijöillä on voimassa olevat ensiaputaidot ja hygieniapassi. Työntekijöiden toimenkuvaan kuuluu asukkaiden ohjauksen ja tuen lisäksi myös kodinhoidollisia tehtäviä.

Jaana Söder

Esimies, Huvilinnan ryhmäkoti

045 636 6599
jaana.soder@autismisaatio.fi

Yhteystiedot

Huvilinnan ryhmäkoti

Huvilinnantie 4
02600 Espoo

044 577 8593