Verkkokauppa Search

Käpylän ohjaus- ja valmennuspalvelut

Käpylän ohjaus- ja valmennuspalvelut

Käpylän ohjaus- ja valmennuspalvelut on tarkoitettu intensiivistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille autismin kirjon henkilöille. Käpylän ohjaus- ja valmennuspalveluihin kuuluu kaksi toimipistettä, jotka sijaitsevat Käpylässä ja Herttoniemessä. Asiakkaille tarjotaan heidän erityispiirteensä huomioiva toimintaympäristö, jossa panostetaan kommunikaatiotaitojen, fyysisen toimintakyvyn ja päivittäiseen elämään liittyvien taitojen kehittymiseen sekä ylläpitämiseen. Erilaisten toimintojen kuten taide- ja käsityön, musiikin, liikunnan sekä toiminta- ja fysioterapiaterapeuttisen ja neuropsykiatrisen valmentavan viitekehyksen avulla mahdollistetaan asiakkaille monipuolinen, myönteisiä kokemuksia ja itsetuntoa vahvistava arki. Palvelua toteutetaan ryhmä- ja yksilöpalveluna. Tavoitteellinen toiminta pitää sisällään mm. kommunikaation tukemista, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten taitojen harjoittelua, osallistavia työtoimintoja sekä monipuolista liikunnallista toimintaa.

Perhetyö / perheohjaus

Autismisäätiö tekee monipuolisesti työtä perheiden parissa. Perhetyön tavoitteena on tukea ja ohjata perheitä löytämään keinoja erityislapsen tai –nuoren perheen kohtaamiin arjen haasteisiin, jotka voivat näyttäytyä esimerkiksi vuorovaikutuksen ongelmina lapsi-vanhempisuhteessa.

Perhetyö ohjaa luottamuksellisesti selviytymään arjen tilanteissa myös silloin, kun perheessä on akuutti tuen tarve tai perheenjäsenellä tuore neuropsykiatrinen diagnoosi.

Vanhemmille suunnatulla tuella voidaan lisätä koko perheen kokemaa hyvinvointia, parantaa perheen sisäisiä suhteita ja näin vaikuttaa epäsuorasti myös neuropsykiatrisen lapsen/ nuoren hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Käpylän ohjaus- ja valmennuspalvelut:

Herttoniemen toimipiste
Hitsaajankatu 4 C
00810 Helsinki

Käpylän toimispiste
Käpyläntie 10
00600 Helsinki

Seija Niinivaara-Kunttu

Esimies, Käpylän ohjaus- ja valmennuspalvelut

045 636 1504
seija.niinivaara-kunttu@autismisaatio.fi

Yhteystiedot

Käpylän ohjaus- ja valmennuspalvelut

Käpylän toimipiste
Käpyläntie 10
00600 Helsinki
044 203 3484

Herttoniemen toimipiste
Hitsaajankatu 4C
00810 Helsinki
044 550 2547