Verkkokauppa Search

Käpylän ryhmäkoti

Käpylän ryhmäkoti

Käpylän ryhmäkoti tarjoaa ympärivuorokautista asumista aikuisille tai aikuistumassa ole­ville henkilöille, joilla on jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä ja jotka tarvitsevat asiantuntemuksellista, amma­tillista tukea elämänhallintaansa. Ryhmäkoti tuottaa sekä autettua ja vahvasti autettua asumista.

Ympärivuorokautinen asuminen tukee arjenhallintaan liittyvien taitojen ja valmiuksien harjoittelua sekä ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Keskeistä toiminnassa on tukea asukasta löytämään itselleen ominaisia toimintatapoja oman elämänhallintansa tueksi. Toiminta on kuntoutuksellista ja se suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden pohjalta ja sitä arvioidaan jatkuvasti. Toiminnan perustana on Autismisäätiön toiminta-ajatus ja arvot. Käpylän ryhmäkodissa asiakkaiden ainutlaatuisuutta arvostetaan ja tavoitteena on asiakkaiden kanssa yhteistyössä suunnitella heille täysipainoinen elämä, joka on sopusoinnussa heidän persoonallisuuksiensa ja edellytystensä kanssa. Käpylän ryhmäkodilla asuminen on suurimmalle osalle asiakkaista pysyväisluontoista.

Asiakaspaikkoja Käpylän ryhmäkodilla on 12.

Nina Karvinen

Esimies, Käpylän ryhmäkoti

0456366713
nina.karvinen@autismisaatio.fi

Yhteystiedot

Käpylän ryhmäkoti

Käpyläntie 10
00600 Helsinki

050 304 8984