Verkkokauppa Search

Kustaa Aadolfin Puiston tukiasumispiste

Palvelukuvaus Kustaa Aadolfin puiston tukiasumispiste

Kustaa Aadolfin puiston tukiasumispisteessä asumisen palveluissa painopiste on asiakkaan oman toimijuuden, adaptiivisten taitojen, yhteiskunnallisen osallisuuden sekä itsetuntemuksen vahvistamisessa. Valmennuksessa, yhdessä asiakkaan kanssa, luodaan hänelle oma kuntoutumisenpolkunsa ja tavoitteensa. Valmennuksen suunnittelussa huomioidaan asiakkaan neurokognitiivisten erityispiirteiden vaikutus toimintaan, kommunikaatioon, aistitoimintoihin sekä ajatteluun. Valmennuksella ja kuntoutuksella tavoitellaan, asiakkaan tavoitteista käsin, positiivista muutosta asiakkaan ajattelussa ja toiminnan eri osa-alueilla sekä elämänlaadun kohenemista vahvistuneiden itsetuntemuksen ja adaptiivisten taitojen myötä, jotta he olisivat mahdollisimman itsenäisiä toimijoita omien toimintaympäristöjensä erilaisissa konteksteissa. Toiminnassa hyödynnetään sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista valmennusta ja kuntoutusta asiakkaiden kotona, yksikön tiloissa sekä asiakkaiden eri toimintaympäristöissä. Verkostoyhteistyöllä tavoitellaan asiakkaiden osallisuuden, toimijuuden ja vaikuttamisen vahvistumista yhteisöihin ja yhteiskuntaan nähden.

Palvelutuotteet: Vahvasti tuettu asuminen, tukiasuminen, valmentava tukiasuminen, satelliittiasuminen.

Tarja Pelkonen

Esimies, Kustaa Aadolfin tukiasumisyksikkö

050 448 5377
tarja.pelkonen@autismisaatio.fi

Yhteystiedot

Kustaa Aadolfin Puiston tukiasumispiste

Koskelantie 72 B 28
00560 Helsinki

044 736 5862