Verkkokauppa Search

Pirkanmaan ohjaus- ja valmennuspalvelut

Pirkanmaan ohjaus- ja valmennuspalvelut

Pirkanmaan ohjaus- ja valmennuspalvelut tarjoaa asiakkailleen asiantuntevia, monimuotoisia ja yksilöllisiä palveluita Pirkanmaalla.

Pirkanmaan ohjaus- ja valmennuspalveluiden palvelut on suunnattu nuorille, aikuisille tai perheille, joissa on jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä, kuten autismi, Aspergerin oireyhtymä, ADD, ADHD, Touretten oireyhtymä, tai piirteitä sellaisesta.

Pirkanmaan ohjaus - ja valmennuspalvelut tuottaa työ - ja päivätoimintaa, yksilöllistä Neuropsykiatrista valmennusta, työhönvalmennusta, tuettua perheohjausta - ja valmennusta, tuettua asumista (asiakkaan kotiin), opiskeluvalmennusta sekä Kelan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta.

Pirkanmaan ohjaus – ja valmennuspalveluiden kautta voi tilata arviointeja, kuten työkyvyn arviointia ja toimintaterapeutin arviota. Arviointipalvelujen avulla neuropsykiatrisen oireyhtymän omaavat henkilöt saavat lisätietoa vahvuuksistaan, toimintakyvystään, haasteistaan. Arviointipalvelujen avulla tuodaan esiin asiakkaan lisäharjoitusta vaativat osa-alueet. Arviointien avulla on mahdollista selvittää asiakkaalle sopivia tulevaisuuden suuntaviivoja ja kuntoutustarvetta. Toimintakyvyn arviointi on paikallaan erityisesti elämän siirtymäkohdissa, kuten opiskelujen aloituksessa tai kun asiakkaan asumismuotoa mietittäessä.

Pirkanmaan ohjaus – ja valmennuspalvelut tuottaa myös Neuropsykiatrista konsultaatiota. Konsultaatio - ja koulutuspalvelut tarjoavat tietoa ja toimintatapoja työyhteisöille tai muille, jotka työskentelevät Nepsy – henkilöiden kanssa.

Pilvi Sipiläinen

Esimies, Pirkanmaan ohjaus- ja valmennuspalvelut

044 767 4585
pilvi.sipilainen@autismisaatio.fi

Yhteystiedot

Pirkanmaan ohjaus- ja valmennuspalvelut

Vehnämyllynkatu 10
33560 Tampere

044 782 8938