Verkkokauppa Search

Tammiston valmentava asuminen

Tammiston valmentava asuminen

Tammiston valmentavan asumisen yksikkö on osa Autismisäätiön asumispalvelutoimintaa. Yksikkö koostuu kahdesta erillisestä toimipisteestä, joissa tuotetaan valmentavaa asumispalvelua autismin kirjon henkilöille. Asiakkaat ovat pääasiallisesti hyvätasoisia autismin kirjon henkilöitä (Asperger, High Functioning Autism, tai muu neuropsykiatrinen oireyhtymä).

Valmennusprosessin tavoitteena on lisätä asiakkaan adaptiivista toimintakykyä 1-5 vuoden aikana niin, että asiakas pystyy selviytymään arjestaan mahdollisimman itsenäisesti. Tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan oma aktiivisuus, sekä integroida taidot opiskeluun tai työelämään. Valmennus pohjautuu neurokognitiivisten erityisvaikeuksien ja autistisen ajattelun tunnistamiseen ja niihin vaikuttamiseen sekä strukturoituun adaptiivisten taitojen valmennusohjelmaan. Valmennuksessa pyritään hyödyntämään teknologisia keinoja, joiden avulla asiakkaiden osallisuutta ja itsenäisyyttä tuetaan. Osalle asiakkaista yksikössä asuminen on pysyväisluonteisempaa.

Jokaiselle asiakkaalle räätälöidään hänen yksilöllisten tarpeiden mukaan toimiva asumispalvelukokonaisuus.

Tammiston valmentava asuminen sijaitsee kahdessa eri toimipisteessä Vantaalla Tammiston alueella. Autismisäätiö on vuokrannut Nuorisosäätiön taloista huoneistoja, jotka on sitten edelleen vuokrannut asiakkailleen.

  • Tammistonkadulla asumispaikkoja on seitsemän (7) sekä yksi (1) asunnoista on tarkoitettu asumisvalmennukseen. Yksiköstä käsin tehdään myös liikkuvaa asumisen tukea asiakkaan omaan kotiin Uudenmaan alueella.
  • Rosendalinkujalla asumispaikkoja on yksitoista (11).

Perhetyö / perheohjaus

Autismisäätiö tekee monipuolisesti työtä perheiden parissa. Perhetyön tavoitteena on tukea ja ohjata perheitä löytämään keinoja erityislapsen tai –nuoren perheen kohtaamiin arjen haasteisiin, jotka voivat näyttäytyä esimerkiksi vuorovaikutuksen ongelmina lapsi-vanhempisuhteessa.

Perhetyö ohjaa luottamuksellisesti selviytymään arjen tilanteissa myös silloin, kun perheessä on akuutti tuen tarve tai perheenjäsenellä tuore neuropsykiatrinen diagnoosi.

Vanhemmille suunnatulla tuella voidaan lisätä koko perheen kokemaa hyvinvointia, parantaa perheen sisäisiä suhteita ja näin vaikuttaa epäsuorasti myös neuropsykiatrisen lapsen/ nuoren hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Mira Rantanen

Esimies, Tammiston asumisvalmennusyksikkö

044 211 3950
mira.rantanen@autismisaatio.fi

Yhteystiedot

Tammiston asumisvalmennusyksikkö

Tammistonkatu 23 A 20
01520 Vantaa