Verkkokauppa Search

Vallilan ohjaus- ja valmennuspalvelut

Vallilan ohjaus- ja valmennuspalvelut

Osallisuutta ja sosiaalista kuntoutumista edistävissä palveluissa valmennus- ja ohjaus suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden palvelun käyttäjän autistisen ajattelun ilmeneminen eri tilanteissa ja ympäristöissä. Asiakkaille tarjotaan monipuoliset mahdollisuudet vaikuttaa oman toiminnan sisältöön. Ohjaamme asiakasta omien tavoitteiden asetteluun ja itsearviointiin. Ohjauksella tuetaan asiakasta valintojen ja suunnitelmien tekemiseen ja löytämään keinoja omantoiminnan ohjauksen vahvistamiseen.

Ryhmämuotoinen asiakkaiden osallisuutta ja hyvinvointia lisäävä toiminta toteutetaan erilaisten ryhmien ja projektien kautta. Ideoita projekteihin kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa ja hyödynnetään arjesta nousseita ideoita. Toiminta sisältää mm. kulttuuri- ja taidetoimintaa.

Osallisuutta ja sosiaalista kuntoutumista edistävää palvelua toteutetaan myös yksilövalmennuksena; vastaanottokäynneillä tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä.

Opiskelua ja työelämää edistävä toiminnassa tuetaan opiskelu- ja työvalmiuksien kehittymisessä sekä opintojen ja työn suorittamisessa tai kokonaisvaltaisesti elämänhallinnassa; työn tai opiskelun mahdollistamiseksi. Valmennusta ohjaa suunnitelma, joka tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Työ- ja opiskeluvalmennus voi toteutua kurssitoiminta, ryhmä- ja yksilövalmennuksena.

Toiminnan tavoitteena on, että asiakas löytää opiskelu- tai työpaikan tai pystyy jatkamaan mahdollisesti aiemmin keskeytyneitä tai keskeytymisvaarassa olevia opintoja. Työhönvalmennus sisältää avoimien työpaikkojen hakemista sekä työpaikalla tarvittavan vuorovaikutuksen opettelua ja edistämistä, ryhmämuotoista työnhaku- ja työelämävalmiuksien edistämistä ja arviointia, työhaastatteluvalmennusta sekä valmennusta työnhakuasiakirjojen laadintaan.

Palvelusta on mahdollista hakeutua työharjoitteluun ulkopuolisiin yrityksiin ja toteuttaa työvalmennusta harjoittelujen aikana. Mikäli asiakas työllistyy työsuhteeseen, tarjoamme työvalmennusta ja tukea työn räätälöintiin työpaikalle yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Vallilan ohjaus- ja valmennuspalvelut tuottaa palvelua sosiaalivirastolle, työvoimahallinnolle ja kansaneläkelaitokselle.

Minna Teperi

Esimies, Vallilan ohjaus- ja valmennuspalvelut

050 408 6788
minna.teperi@autismisaatio.fi