Neuropsykiatristen haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan asiantuntijan apua. Meiltä sitä löytyy. Kohonnut toimintakyky ja mahdollisten elämää rajoittavien tekijöiden vähentäminen ovat kuntoutus- ja terapiapalvelujemme kiintopisteitä.  Palvelumme on suunnattu henkilöille, joilla on autismikirjo, ADHD tai Tourette tai niiden piirteitä ja yksilöllisiä kuntoutus- tai terapiatarpeita. Tarjoamme seksuaalineuvontaa ja -terapiaa, toimintaterapiaa ja psykologin palveluja. Teemme myös neuropsykologisia tutkimuksia

Kohonnut toimintakyky ja mahdollisten elämää rajoittavien tekijöiden vähentäminen ovat kuntoutus- ja terapiapalvelujemme kiintopisteitä. 

Seksuaalineuvonta ja -terapia

Seksuaalialan koulutuksen saaneet työntekijämme antavat tietoa, neuvontaa ja ohjausta seksuaaliterveyteen, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvissä kysymyksissä henkilöille, joila on autismikirjo, ADHD tai Tourette tai niiden piirteitä. Keskusteluissa tähtäämme ongelmien ennaltaehkäisemiseen, haasteiden helpottamiseen ja toimivien ratkaisujen löytämiseen.

Seksuaalineuvonnassa käytämme ratkaisukeskeisiä lyhytterapiamenetelmiä. Terapiassa työskentely on yksityiskohtaisempaa ja kesto voi olla 2–3 vuotta. Voimme käsitellä muun muassa seksuaalitraumoja.

Ota yhteyttä
Toimintaterapia

Toimintaterapia

Toimintaterapiamme parantaa ja ylläpitää toiminta- tai työkykyä sekä lisää elämänlaatua. Autismisäätiön toimintaterapeuteilla on erityisosaamista autismikirjon ja muiden neuropsykiatristen diagnoosien kuntoutuksesta sekä vahva ymmärrys neuropsykiatristen erityispiirteiden mukanaan tuomista arjen haasteista.

Ota yhteyttä
Psykologin palvelut ja tutkimus

Psykologin palvelut ja tutkimus

Psykologimme tekevät apua tarvitseville lapsille ja vanhemmille tukikäyntejä. Palvelut on tarkoitettu kaiken ikäisille henkilöille, joilla on tai epäillään olevan autismikirjon diagnoosi (autismi, Asperger), jokin muu neuropsykiatrinen diagnoosi (esim. ADHD, ADD tai Touretten oireyhtymä) tai piirteitä sellaisesta, Tarjoamme palveluiden lisäksi neuropsykologista tutkimusta.

Ota yhteyttä
Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologinen tutkimus

Meille voit tulla neuropsykologiseen tutkimukseen. Kartoitamme laajasti työ- ja opiskelukykyä, oppimisen erityisvaikeuksia tai arjen toimintakykyyn liittyviä haasteita.

Neuropsykologisessa tutkimuksessa selvitetään ihmisen neurokognitiivista toimintakykyä, käyttäytymisen erityispiirteitä, kykyä toimia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä tunnereagointia. Tutkimuksessa arvioidaan häiriöiden laatu ja vaikeusaste, niiden vaikutus yksilön toiminta-, työ- ja opiskelukykyyn sekä kuntoutustarve.

Tutkimuksen perustan muodostavat kliininen haastattelu sekä psykologiset ja neuropsykologiset testit ja kyselylomakkeet. Tutkittavaa havainnoidaan kokonaisvaltaisesti. Tutkimuskertoja on tavallisesti kaksi tai kolme, ja ne ovat kestoltaan useamman tunnin pituisia. Toimitamme tuloksista kirjallisen lausunnon tutkittavalle ja tutkimuspyynnön tehneelle henkilölle. Ylimääräiset lausunnot ja neuropsykologiseen tutkimukseen liittyvä konsultaatio eivät suoraan sisälly tutkimukseen, mutta niistä voidaan sopia erikseen.

Ota yhteyttä

Palveluiden toteuttajat

Kuntoutus- ja terapiapalvelut

Näytä

Ei kuvaa

Titi

Hautakangas

 • Seksuaalineuvoja
 • +358 44 544 5942
 • titi.hautakangas@autismisaatio.fi
Sirpa Paukkeri

Sirpa

Paukkeri

 • Toimintaterapeutti
 • +358 44 755 1961
 • sirpa.paukkeri-reyes@autismisaatio.fi
Ei kuvaa

Minna

Pussinen

 • Toimintaterapeutti
 • +358 44 211 3967
 • minna.pussinen@autismisaatio.fi
Ei kuvaa

Marja-Liisa

Veltheim

 • Neuropsykologi
 • +358 41 548 0824
 • marja-liisa.veltheim@autismisaatio.fi
Marjo Viinanen

Marjo

Viinanen

 • Toimintaterapeutti, Seksuaaliterapeutti
 • +358 44 772 8456
 • marjo.viinanen@autismisaatio.fi
Kirsi-Marja Volotinen

Kirsi-Marja

Volotinen

 • Toimintaterapeutti YAMK, Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Sensomotorinen valmentaja
 • +358 44 388 3122
 • kirsi-marja.volotinen@autismisaatio.fi

Uudet asiakkaat/ajanvaraus Kirsi-Marja Volotinen.