Korona muutti opetusta joustavammaksi – voidaanko parhaat käytännöt säilyttää? - Lapsemme

Mitä korona-ajasta voitaisiin oppia katsoen tulevaisuuteen. Tässä muutamia ajatuksia! https://www.lapsemme.fi/kasvatus-ja-oppiminen/korona-muutti-opetusta-joustavammaksi-voidaanko-parhaat-kaytannot-sailyttaa/


Monelle lapselle etäkoulu oli helpotus. Häiriötön ympäristö, aistikuormituksen väheneminen ja keskittymisrauha toivat lapsista parempia oppimistuloksia.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin