Tarjoamme monipuollisesti erilaisia kuntoutusmenetelmiä. Näistä esimerkkejä ovat eläinavusteinen toiminta, Green Care, taide, musiikki sekä sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Menetelmämme auttavat hallitsemaan autismikirjon aiheuttamia haasteita.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa tarjoamme autismikirjon henkilölle mahdollisuuden voimaantua talliympäristössä. Hän saa hevosen kanssa työskentelystä välineitä ja keinoja rauhoittumiseen, stressitason laskemiseen ja aggressiivisuuden vähentämiseen.

Toteutamme hevostoimintaa Lapinjärvellä. Neuropsykiatrisen autismikuntoutuksen elementit kuuluvat kokonaisuuteen. Toiminnasta vastaavalla työntekijällämme on neuropsykiatrisen valmentajan tutkinto.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme

Eläinavusteinen valmennus

Koiran ja ihmisen välinen suhde saattaa helpottaa muiden vuorovaikutussuhteiden solmimista. Koiran kanssa työskennellessä autismikirjon henkilön itsetuntemus voi lisääntyä ja itseluottamus vahvistua, ja stressinhallinta- ja vuorovaikutustaidot parantua. Koiran läsnäolo useinmotivoi ja rauhoittaa valmennustilannetta. Lisäksi koiran avustuksella on mahdollista käsitellä asioita, joita on usein haasteellista käsitellä muulla tavoin.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme

”Kokeilemme monipuolisesti erilaisia kuntoutusmenetelmiä.”

”Kokeilemme monipuolisesti erilaisia kuntoutusmenetelmiä.”

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta

Seksuaalialan koulutuksen saaneet työntekijämme antavat tietoa, neuvontaa ja ohjausta seksuaaliterveyteen, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvissä kysymyksissä henkilöille, joila on autismikirjo, ADHD tai Tourette tai niiden piirteitä. Keskusteluissa tähtäämme ongelmien ennaltaehkäisemiseen, haasteiden helpottamiseen ja toimivien ratkaisujen löytämiseen. Seksuaalineuvonnassa käytämme ratkaisukeskeisiä lyhytterapiamenetelmiä.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme