Väärinkäytön ilmoituskanava eli Whistleblowing

Autismisäätiö

Sujuva arki kuuluu kaikille. Vuodesta 1998 Autismisäätiö on innostanut ja auttanut autismikirjon henkilöitä elämään täydessä potentiaalissaan ja kokemaan onnistumisia.

Olemme alallamme ainutlaatuinen osaaja ja palveluntuottaja Suomessa.

Whistleblowing

EU:n Whistleblowing-direktiivi velvoittaa yrityksiä luomaan epäiltyjen väärinkäytösten ilmiantokanavan. Pyrkimyksenä on varmistaa, että ilmoittaja, joka työssään havaitsee EU-oikeuden rikkomuksia, voi ilmoittaa asiasta joutumatta negatiivisten toimenpiteiden kohteeksi. 

Se mitä EU-oikeuden rikkomuksilla tarkoitetaan, on laaja määritelmä. Direktiivin mukaisiin rikkomuksiin kuuluvat esimerkiksi julkiset hankinnat, korruptio, petosten torjunta, rahanpesun ehkäiseminen sekä ympäristö- ja tietosuojarikkomukset.

Whistleblowing-direktiivi edellyttää, että ilmoituksesta on annettava vastaanottokuittaus seitsemän päivän kuluessa, ja palaute säädetyssä kolmen kuukauden määräajassa.

Direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta: 2019/1937

Salattu ja suojattu ilmoituksen käsittely

Ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla, kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Autismisäätiö käsittelee ainoastaan ilmoittajan antamia tietoja, erillistä henkilötietorekisteriä ei kerätä.

Ilmoituksen voi tehdä joko anonyymisti, tai omalla nimellään.

Linkit Whistleblowing -ilmoitukseen liittyen

Väärinkäytösilmoitus > organisaatio, roolit ja vastuut

Väärinkäytösilmoitus > organisaatio, roolit ja vastuut

 

* Kiitos kun autat meitä vastuullisen toimintamme edistämisessä!