Tervetuloa intraan!

Intra on Autismisäätiön henkilökunnan sisäinen viestintä ja tiedotuskanava.

Intralla on tavoitteena osaltaan helpottaa työntekoa ja tuoda työssä tarvittavaa tietoa helpommin saataville yhdestä paikasta

Intrassa kohtaavat niin organisaatiotason virallisempi informaatio ja ohjeistukset, kuin esimerkiksi henkilökunnan intran uutisissa ja tapahtumissa jakama epävirallisempikin sisältö.

Intrassa myös raportoidaan käynnissä olevista projekteista, uutisoidaan organisaation muutoksista ja hehkutetaan yhdessä hienoja saavutuksiamme.

Intran osoite: https://autismisaatio.sharepoint.com/sites/intra

Intran QR-koodi: