Autismisäätiön tietosuojakäytänteet noudattavat tiedonhallintalakia ja EU:n tietosuoja-asetusta

Meille Autismisäätiöllä on erittäin tärkeää, että voit luottaa meidän käsittelevän tietojasi turvallisesti ja läpinäkyvästi.

Tämä ei edellytä sinulta mitään toimenpiteitä, mutta halutessasi voit käydä tutustumassa tietosuojaselosteisiimme. Selosteista löydät tiedot siitä, minkälaisia henkilötietoja keräämme ja miksi. Lisäksi löydät kuvaukset siitä, miten käsittelemme kerätyt tiedot ja miten voit pyytää omat tietosi nähtäviksi, korjattaviksi tai poistettaviksi.

Mihin tarkoitukseen Autismisäätiö kerää henkilötietoja?

Asiakkaat ja potilaat

Tiedon kerääminen perustuu aina lakiin, oikeutettuun etuun, palvelun tilaajan kanssa laadittuun palvelusopimukseen tai henkilön tai hänen laillisen edustajansa suostumukseen. Keräämme tietojasi koska meille on tärkeää, että sinun palvelusi voidaan järjestää mahdollisimman turvallisesti ja ilman häiriöitä. Keräämme tietoja, jotta voimme toteuttaa ja suunnitella palvelusi sekä laskuttaa sen palvelun tilaajalta. Emme kerää palvelun toteuttamisen kannalta tarpeettomia tietoja. Työntekijöillä on salassapitovelvollisuus ja se jatkuu myös palvelun päätyttyä.

Tietosuojaseloste asiakkaiden ja potilaiden henkilötietojen käsittelystä


Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit

Autismisäätiö kerää tarpeellisia henkilötietoja kehittämis-, markkinointi-, viestintä- ja koulutustarkoituksiin. Näin voimme tiedottaa tapahtumista, koulutuksista sekä mahdollistaa pääsyn verkkomateriaaleihimme.

Verkkokaupassamme henkilötietoja kerätään verkkokaupan toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin. Tällaisia ovat tilausten käsittely, arkistointi sekä pakettien seuranta sekä halutessasi sinulle kohdennettu mainonta.

Tietosuojaseloste sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden henkilötietojen käsittelystä


Whistleblowing -ilmoitukset

EU:n Whistleblowing-direktiivi velvoittaa yrityksiä luomaan epäiltyjen väärinkäytösten ilmiantokanavan. Pyrkimyksenä on varmistaa, että ilmoittaja, joka työssään havaitsee EU-oikeuden rikkomuksia, voi ilmoittaa asiasta joutumatta negatiivisten toimenpiteiden kohteeksi. 

Tietosuojaseloste Whistleblowing -ilmoitusmenettely

 

Lisätietoja:

Tuukka Äännevaara
tietosuojavastaava 
045 657 9095

Anssi Tuomi
tietoturva-asiantuntija
044 765 4306