Henkilöstö

Johto ja tukipalvelut

Näytä

Timo Heiskala

Timo

Heiskala

 • Toimitusjohtaja
 • +358 40 712 5061
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Arja Behm-Himanka

Arja

Behm-Himanka

 • Talousjohtaja
 • +358 50 339 8472
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Vesa Korhonen

Vesa

Korhonen

 • Yhteiskuntasuhdejohtaja
 • +358 44 501 0053
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Marjo Virnes

Marjo

Virnes

 • Kehittämisjohtaja
 • +358 44 541 5681
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Piiku Seppälä

Piiku

Seppälä

 • HR- ja viestintäjohtaja
 • +358 44 749 1692
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Salla Isotalo

Salla

Isotalo

 • Johdon assistentti
 • +358 45 636 6091
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Anna Lång

Anna

Lång

 • Asiakkuuspäällikkö
 • +358 40 763 6062
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Niina Jylhämö

Niina

Jylhämö

 • Palvelujohtaja
 • +358 40 772 1317
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Ei kuvaa

Taru

Bärlund

 • Asiakkuuspäällikkö
 • +358 50 340 7660
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Ei kuvaa

Kirsi

Karlsson

 • Talouskoordinaattori
 • +358 44 512 1978
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Ei kuvaa

Liisa

Tiainen

 • Talouskoordinaattori
 • +358 44 547 7883
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Reetta Sollasvaara

Reetta

Sollasvaara

 • Suunnittelija
 • +358 44 736 5040
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Jonna Oksanen

Jonna

Oksanen

 • Suunnittelija
 • +358 44 754 9333
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Sanna Kara

Sanna

Kara

 • Projektipäällikkö
 • +358 44 757 0419
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Janne Häikiö

Janne

Häikiö

 • Suunnittelija
 • +358 41 441 6996
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Marko Lahti

Marko

Lahti

 • Suunnittelija
 • +358 44 769 0780
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Mari Huhtiniemi

Mari

Huhtiniemi

 • Psykologi
 • +358 44 769 6785
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Henri Saarainen

Henri

Saarainen

 • Isännöitsijä
 • +358 40 095 5061
 • henri.saarainen@autismisaatio.fi
Minna Holopainen

Minna

Holopainen

 • Hanketyöntekijä
 • +358 44 751 6489
 • etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi
Ei kuvaa

Katri

Mikkola

 • Hanketyöntekijä
 • +358 44 709 8794
 • katri.mikkola@autismisaatio.fi

Toimipisteet

Autismisäätiö tarjoaa palveluita autismin kirjon henkilöille valtakunnallisesti. Tällä hetkellä toimipisteemme sijaitsevat Pääkaupunkiseudulla Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Itä-Suomessa Kotkassa sekä Länsi-Suomessa Tampereella ja Seinäjoella.

Autismisäätiö tarjoaa palveluita autismin kirjon henkilöille valtakunnallisesti. Tällä hetkellä toimipisteemme sijaitsevat Pääkaupunkiseudulla Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Itä-Suomessa Kotkassa sekä Länsi-Suomessa Tampereella ja Seinäjoella.

Rajaa toimipisteitä:
Paikka
Palvelut
Espoo

Huvilinnan asumisyksikkö

Huvilinnantie 4

02600 Espoo

+358 44 577 8593

Jaana Söder

Esimies

+358 45 636 6599

jaana.soder@autismisaatio.fi

Huvilinnan ryhmäkoti sijaitsee keskeisellä paikalla Leppävaarassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Ryhmäkoti tarjoaa ympärivuorokautista pitkäaikaista asumista autismin kirjon henkilöille. Huvilinnan ryhmäkodin arjessa asiakkaiden osallisuus on keskeisellä sijalla päivittäisessä toiminnassa.

Huvilinnan ryhmäkodissa asuu 11 pitkäaikaista asukasta sekä yksi viikoittain vaihtuva asumisvalmennusasiakas. Ryhmäkoti jakautuu kahteen soluun: A-soluun, jossa asuu viisi asukasta ja B-soluun, jossa on kuusi pitkäaikaisen asumisen paikkaa. B-solussa sijaitsee yksi vuokrahuoneistoa asumisvalmennusasiakkaita varten. Pitkäaikaisen asumisen lisäksi Huvilinnan ryhmäkoti tarjoaa yksilöllistä valmentavaa tukea.

Asukkaat käyvät arkipäivisin ohjaus- ja valmennuspalveluissa tai koulussa. Arki-illat kuluvat asukkailla erilaisten toimintojen ja harrastusten parissa. Illat ja viikonloput rakentuvat asukkaiden yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Yksilölliseen suunnitelmaan kuuluu mm. viikoittaiset kauppa-, siivous- ja pyykkipäivät. Osa asukkaista valmistaa oman ruoan kerran viikossa. Kerran viikossa järjestettävässä asukaskokouksessa tulevan viikon toimintaa suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Viikonloppuisin on ryhmäkodin yhteinen retkipäivä.

Osa asukkaista käy itsenäisesti talon ulkopuolella asiointikäynneillä ja harrastustoiminnassa. Asukkaiden omaisiin ja muuhun verkostoon pidetään yhteyttä säännöllisesti puhelimitse ja sähköpostilla sekä järjestämällä joka vuosi 1-2 kertaa yhteisiä päivä- tai illanviettoja. Osa asukkaista vierailee omaistensa luona säännöllisesti.

Huvilinnan työntekijät ovat sosiaali- ja / terveysalan ammattilaisia, jotka työskentelevät ryhmäkodissa ohjaajina ja / tai valmentajina. Henkilökuntaan kuuluu yksi avustava asumispalvelutyöntekijä ja esimies. Työntekijät kouluttautuvat säännöllisesti Autismisäätiön sisäisissä koulutuksissa sekä ulkopuolisissa koulutuksissa. Kaikilla työntekijöillä on voimassa olevat ensiaputaidot ja hygieniapassi. Työntekijöiden toimenkuvaan kuuluu asukkaiden ohjauksen ja tuen lisäksi myös kodinhoidollisia tehtäviä.

Espoo

Espoon ohjaus- ja valmennuspalveluyksikkö

Piispanmäentie 5, 2.krs.

02240 Espoo

+358 44 544 5946

Ira Ilmavalta

Esimies

+358 44 2037693

ira.ilmavalta@autismisaatio.fi

Espoon ohjaus- ja valmennuspalveluiden yksikkö sijaitsee Espoon Piispanmäellä, hyvien kulkuyhteyksien päässä, kauppakeskus Iso Omenan läheisyydessä. Bussipysäkit löytyvät läheltä ja myös parkkitilaa löytyy. Tilamme sijaitsevat rakennuksen toisessa kerroksessa, jonne pääsee hissillä.

Espoon ohjaus- ja valmennuspalveluiden toiminta käynnistyi alun perin 4.8.2008. Nykyisissä tiloissa toiminta alkoi 2.2.2015. Tällä hetkellä tarjoamme palveluita 62 autismin kirjon henkilölle. Yksikössämme työskentelee 32 työntekijää, joilla on monipuolisesti erilaisia sosiaali- ja terveysalan koulutuksia sekä myös muiden alojen koulutuksia. Yksiköstämme tarjoamme mm. päivä- ja työtoimintaa, kuntouttavaa työtoimintaa, ammatillista tukihenkilötoimintaa, neuropsykiatrista valmennusta, toimintaterapiaa sekä perhetyötä. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen ja toiminnan suunnittelu asiakkaan vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista käsin. Tavoitteena kaikessa toiminnassa on toimintakyvyn kasvu ja mielekkään elämän mahdollistaminen asiakkaillemme. Jokaisen asiakkaan yksilölliset tavoitteet, keinot ja arviointi määritellään vuosittain henkilökohtaista tulevaisuuden suunnitelmaa (HTS) laadittaessa.

Toimintamme tapahtuu pajoissa, joita ovat: elämys-, kulttuuri-, media-, tietotaito- ja toimintapaja sekä matalan kynnyksen toiminta. Lisäksi toimintaamme kuuluu luova-, media- ja chilli-tiimi. Järjestetämme myös erilaisia yksilö- ja ryhmätoimintoja asiakkaiden toiveiden ja vahvuuksien mukaan. Yksi toimintamme painopiste on liikunta ja ihmisen huomioiminen psykofyysisenä kokonaisuutena.

Työn keskeisissä elementeissä näkyvät Autismisäätiön arvot osallisuus, vaikuttavuus ja hyvinvointi. Yhdessä asiakkaiden kanssa asetetaan tavoitteet, aktivoidaan voimavaroja, etsitään erilaisia luoviakin ratkaisuja eri tilanteisiin ja annetaan myönteistä palautetta. Työskentelyssä hyödynnetään erityisesti asiakkaiden taitoja, kykyjä ja onnistumisia. Vastaamme nopeasti asiakkaiden äkillisiinkin tarpeisiin. Pyrimme aktiivisella, ulospäin suuntautuvalla toiminnalla positiivisen autismitietoisuuden lisääminen yhteiskunnassa. Toiminta tapahtuu omassa toimintaympäristössämme sekä ulkoisissa toimintaympäristöissä.

Perhetyö / perheohjaus

Autismisäätiö tekee monipuolisesti työtä perheiden parissa. Perhetyön tavoitteena on tukea ja ohjata perheitä löytämään keinoja erityislapsen tai –nuoren perheen kohtaamiin arjen haasteisiin, jotka voivat näyttäytyä esimerkiksi vuorovaikutuksen ongelmina lapsi-vanhempisuhteessa.

Perhetyö ohjaa luottamuksellisesti selviytymään arjen tilanteissa myös silloin, kun perheessä on akuutti tuen tarve tai perheenjäsenellä tuore neuropsykiatrinen diagnoosi.

Vanhemmille suunnatulla tuella voidaan lisätä koko perheen kokemaa hyvinvointia, parantaa perheen sisäisiä suhteita ja näin vaikuttaa epäsuorasti myös neuropsykiatrisen lapsen/ nuoren hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Helsinki

Vallilan ohjaus- ja valmennuspalveluyksikkö

Kumpulantie 7 A 5. krs.

00520 Helsinki

+358 50 408 6788

Minna Teperi

Esimies

+358 50 408 6788

minna.teperi@autismisaatio.fi

Osallisuutta ja sosiaalista kuntoutumista edistävissä palveluissa valmennus- ja ohjaus suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden palvelun käyttäjän autistisen ajattelun ilmeneminen eri tilanteissa ja ympäristöissä. Asiakkaille tarjotaan monipuoliset mahdollisuudet vaikuttaa oman toiminnan sisältöön. Ohjaamme asiakasta omien tavoitteiden asetteluun ja itsearviointiin. Ohjauksella tuetaan asiakasta valintojen ja suunnitelmien tekemiseen ja löytämään keinoja omantoiminnan ohjauksen vahvistamiseen.

Ryhmämuotoinen asiakkaiden osallisuutta ja hyvinvointia lisäävä toiminta toteutetaan erilaisten ryhmien ja projektien kautta. Ideoita projekteihin kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa ja hyödynnetään arjesta nousseita ideoita. Toiminta sisältää mm. kulttuuri- ja taidetoimintaa.

Osallisuutta ja sosiaalista kuntoutumista edistävää palvelua toteutetaan myös yksilövalmennuksena; vastaanottokäynneillä tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä.

Opiskelua ja työelämää edistävä toiminnassa tuetaan opiskelu- ja työvalmiuksien kehittymisessä sekä opintojen ja työn suorittamisessa tai kokonaisvaltaisesti elämänhallinnassa; työn tai opiskelun mahdollistamiseksi. Valmennusta ohjaa suunnitelma, joka tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Työ- ja opiskeluvalmennus voi toteutua kurssitoiminta, ryhmä- ja yksilövalmennuksena.

Toiminnan tavoitteena on, että asiakas löytää opiskelu- tai työpaikan tai pystyy jatkamaan mahdollisesti aiemmin keskeytyneitä tai keskeytymisvaarassa olevia opintoja. Työhönvalmennus sisältää avoimien työpaikkojen hakemista sekä työpaikalla tarvittavan vuorovaikutuksen opettelua ja edistämistä, ryhmämuotoista työnhaku- ja työelämävalmiuksien edistämistä ja arviointia, työhaastatteluvalmennusta sekä valmennusta työnhakuasiakirjojen laadintaan.

Palvelusta on mahdollista hakeutua työharjoitteluun ulkopuolisiin yrityksiin ja toteuttaa työvalmennusta harjoittelujen aikana. Mikäli asiakas työllistyy työsuhteeseen, tarjoamme työvalmennusta ja tukea työn räätälöintiin työpaikalle yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Vallilan ohjaus- ja valmennuspalvelut tuottaa palvelua sosiaalivirastolle, työvoimahallinnolle ja kansaneläkelaitokselle.

Helsinki

Herttoniemen ohjaus- ja valmennuspalveluyksikkö

Hitsaajankatu 4 C

00810 Helsinki

Minna Paltto

Esimies

+358 44 726 8021

minna.paltto@autismisaatio.fi
Helsinki

Terveydenhuollon palvelut, Helsinki

Kuortaneenkatu 7 B 2. krs.

00520 Helsinki

Autismisäätiön terveydenhuollon palveluiden vastaanotto on Helsingissä. Terveydenhuollon palveluita tarjoamme kaikenikäisille henkilöille, joilla on tai epäillään olevan autismin kirjon oireyhtymä (autismi, Asperger), jokin muu neuropsykiatrinen  oireyhtymä (esim. ADHD, ADD tai Touretten oireyhtymä) tai piirteitä sellaisesta. Palvelemme perheitä, läheisiä, työyhteisöjä, oppilaitoksia ja kuntia.

Henkilökuntamme on erikoistunut kohderyhmäämme kuuluvien henkilöiden yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaamiseen, monimuotoisilla kuntoutus- ja terveydenhuollon palveluilla.

 • Palveluihimme kuuluvat:
 • Diagnostiset haastattelut
 • Toimintakyvyn arviot
 • Neuropsykologinen ja psykologinen tutkimus
 • Psykologin tukikäynnit lapselle ja vanhemmille
 • Toiminta- ja fysioterapeutin tutkimus
 • Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettava toimintaterapia
 • Neuropsykiatrinen yksilövalmennus; ADHD/neuropsykiatrinen coaching
 • Vanhempain- /perheohjaus
 • Konsultaatiot
 • Alueellisten palvelutarpeiden  kartoitukset
 • Neuropsykiatrinen seksuaalineuvonta
 • Vanhempainohjaus liittyen lapsen hoitoon
 • Työnohjaus

Yhteystiedot:

Salla Isotalo
Johdon assistentti
045 636 6091
salla.isotalo@autismisaatio.fi

Kirsi-Marja Volotinen
Toimintaterapeutti
044 388 3122
kirsi-marja.volotinen@autismisaatio.fi

Sirpa Paukkeri
Toimintaterapeutti
044 755 1961
sirpa.paukkeri-reyes@autismisaatio.fi

Marjo Viinanen
Toimintaterapeutti, Seksuaaliterapeutti
044 772 8456
marjo.viinanen@autismisaatio.fi

Titi Hautakangas
Seksuaalineuvoja
044 544 5942
titi.hautakangas@autismisaatio.fi

Marja-Liisa Veltheim
Neuropsykologi
041 548 0824
marja-liisa.veltheim@autismisaatio.fi

Helsinki

Puotilan asumisyksikkö

Klaavunpolku 2 A 7-11

00910 Helsinki

+358 45 657 7355

Reija Tihveräinen

Esimies

+358 45 636 5998

reija.tihverainen@autismisaatio.fi

Puotilan ryhmäkoti  tarjoaa erimuotoisia asumisen palveluja, kunkin asiakkaan tuen tarpeesta riippuen. Ryhmäkodissa on seitsemän asiakaspaikkaa, joista kuusi on tarkoitettu pidempiaikaiseen asumiseen ja yksi on asumisharjoittelupaikka. Lisäksi ryhmäkoti tuottaa tuetun asumisen palveluita Uudenmaan alueella asiakkaan omaan asuinympäristöön. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme tasavertaiset puitteet osallistua ja harjoitella muun muassa asumiseen liittyviä taitoja kodinomaisessa ympäristössä, sekä mahdollistaa yhteiskunnallinen osallistuminen.

Helsinki

Käpylän asumisyksikkö

Käpyläntie 10

00600 Helsinki

+358 50 304 8984

Nina Karvinen

Esimies

+358 45 636 6713

nina.karvinen@autismisaatio.fi

Käpylän ryhmäkoti tarjoaa ympärivuorokautista asumista aikuisille tai aikuistumassa ole­ville henkilöille, joilla on jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä ja jotka tarvitsevat asiantuntemuksellista, amma­tillista tukea elämänhallintaansa. Ryhmäkoti tuottaa sekä autettua ja vahvasti autettua asumista.

Ympärivuorokautinen asuminen tukee arjenhallintaan liittyvien taitojen ja valmiuksien harjoittelua sekä ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Keskeistä toiminnassa on tukea asukasta löytämään itselleen ominaisia toimintatapoja oman elämänhallintansa tueksi. Toiminta on kuntoutuksellista ja se suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden pohjalta ja sitä arvioidaan jatkuvasti. Toiminnan perustana on Autismisäätiön toiminta-ajatus ja arvot. Käpylän ryhmäkodissa asiakkaiden ainutlaatuisuutta arvostetaan ja tavoitteena on asiakkaiden kanssa yhteistyössä suunnitella heille täysipainoinen elämä, joka on sopusoinnussa heidän persoonallisuuksiensa ja edellytystensä kanssa. Käpylän ryhmäkodilla asuminen on suurimmalle osalle asiakkaista pysyväisluontoista.

Asiakaspaikkoja Käpylän ryhmäkodilla on 12.

Helsinki

Kustaa Aadolfin puiston asumisyksikkö

Koskelantie 72 B 28

00560 Helsinki

+358 50 448 5377

Reija Tihveräinen

Esimies

+358 50 448 5377

reija.tihverainen@autismisaatio.fi

Kustaa Aadolfin puiston tukiasumispisteessä asumisen palveluissa painopiste on asiakkaan oman toimijuuden, adaptiivisten taitojen, yhteiskunnallisen osallisuuden sekä itsetuntemuksen vahvistamisessa. Valmennuksessa, yhdessä asiakkaan kanssa, luodaan hänelle oma kuntoutumisenpolkunsa ja tavoitteensa. Valmennuksen suunnittelussa huomioidaan asiakkaan neurokognitiivisten erityispiirteiden vaikutus toimintaan, kommunikaatioon, aistitoimintoihin sekä ajatteluun. Valmennuksella ja kuntoutuksella tavoitellaan, asiakkaan tavoitteista käsin, positiivista muutosta asiakkaan ajattelussa ja toiminnan eri osa-alueilla sekä elämänlaadun kohenemista vahvistuneiden itsetuntemuksen ja adaptiivisten taitojen myötä, jotta he olisivat mahdollisimman itsenäisiä toimijoita omien toimintaympäristöjensä erilaisissa konteksteissa. Toiminnassa hyödynnetään sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista valmennusta ja kuntoutusta asiakkaiden kotona, yksikön tiloissa sekä asiakkaiden eri toimintaympäristöissä. Verkostoyhteistyöllä tavoitellaan asiakkaiden osallisuuden, toimijuuden ja vaikuttamisen vahvistumista yhteisöihin ja yhteiskuntaan nähden.

Palvelutuotteet: Vahvasti tuettu asuminen, tukiasuminen, valmentava tukiasuminen, satelliittiasuminen.

Helsinki

Käpylän ohjaus- ja valmennuspalveluyksikkö

Käpyläntie 10

00600 Helsinki

+358 44 203 3484

Seija Niinivaara-Kunttu

Esimies

+358 45 636 1504

seija.niinivaara-kunttu@autismisaatio.fi

Käpylän ohjaus- ja valmennuspalvelut on tarkoitettu intensiivistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille autismin kirjon henkilöille. Käpylän ohjaus- ja valmennuspalveluihin kuuluu kaksi toimipistettä, jotka sijaitsevat Käpylässä ja Herttoniemessä. Asiakkaille tarjotaan heidän erityispiirteensä huomioiva toimintaympäristö, jossa panostetaan kommunikaatiotaitojen, fyysisen toimintakyvyn ja päivittäiseen elämään liittyvien taitojen kehittymiseen sekä ylläpitämiseen. Erilaisten toimintojen kuten taide- ja käsityön, musiikin, liikunnan sekä toiminta- ja fysioterapiaterapeuttisen ja neuropsykiatrisen valmentavan viitekehyksen avulla mahdollistetaan asiakkaille monipuolinen, myönteisiä kokemuksia ja itsetuntoa vahvistava arki. Palvelua toteutetaan ryhmä- ja yksilöpalveluna. Tavoitteellinen toiminta pitää sisällään mm. kommunikaation tukemista, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten taitojen harjoittelua, osallistavia työtoimintoja sekä monipuolista liikunnallista toimintaa.

Perhetyö / perheohjaus

Autismisäätiö tekee monipuolisesti työtä perheiden parissa. Perhetyön tavoitteena on tukea ja ohjata perheitä löytämään keinoja erityislapsen tai –nuoren perheen kohtaamiin arjen haasteisiin, jotka voivat näyttäytyä esimerkiksi vuorovaikutuksen ongelmina lapsi-vanhempisuhteessa.

Perhetyö ohjaa luottamuksellisesti selviytymään arjen tilanteissa myös silloin, kun perheessä on akuutti tuen tarve tai perheenjäsenellä tuore neuropsykiatrinen diagnoosi.

Vanhemmille suunnatulla tuella voidaan lisätä koko perheen kokemaa hyvinvointia, parantaa perheen sisäisiä suhteita ja näin vaikuttaa epäsuorasti myös neuropsykiatrisen lapsen/ nuoren hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Käpylän ohjaus- ja valmennuspalvelut:

Herttoniemen toimipiste
Hitsaajankatu 4 C
00810 Helsinki

Käpylän toimispiste
Käpyläntie 10
00600 Helsinki

Kotka

Kotkan asumisyksikkö

Mutalahdenpuisto 4 A 20-23

48100 Kotka

+358 45 657 6282

Tuula Kurri

Esimies

+358 41 595 0355

tuula.kurri@autismisaatio.fi

Kotkan asumisyksikön ryhmäkoti muodostuu neljästä erillisestä huoneistoista; kolmesta kahden hengen solusta ja yhdestä yksiöstä.  Asumisyksikkö  tarjoaa ympärivuorokautista asumisen valmennusta seitsemälle asiakkaalle. Asumispalvelut räätälöidään asiakkaan tuen tarpeen mukaan. Toimintatapana on autismikuntoutukseen perehtynyt kuntouttava työote, jonka  tavoitteena on tuen tarpeen väheneminen ja joidenkin asiakkaiden tavoitteena on asteittainen itsenäistyminen omien kykyjen mukaan. Henkilökuntamme on sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilaisia.

Kotka

Kotkan ohjaus- ja valmennuspalvelut, Datariinan tila

Heikinkatu 7

48100 Kotka

+358 44 203 3496

Anu Puranen

Esimies

+358 44 203 3496

anu.puranen@autismisaatio.fi

Kotkan ohjaus- ja valmennuspalvelut tarjoaa monimuotoisia palveluita, joiden avulla vastataan asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin asiakkaan vahvuudet hyödyntäen. Kuntoutusta toteutetaan yksilö - ja ryhmämuotoisella ohjauksella ja valmennuksella. Tavoitteena on aina asiakkaan oman toimintakyvyn ja selviytymisen lisääntyminen.

Kaikki työntekijämme ovat koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on kattava koulutus autismikuntoutuksesta ja neurokognitiivisten erityisvaikeuksien tunnistamisesta ja niihin vaikuttamisesta.

Autismisäätiön Kotkan ohjaus- ja valmennuspalvelut tarjoaa mm. monipuolisia työ- ja päivätoimintapalveluja, Kelan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta, tukiasumista, neuropsykiatrisia avopalveluja (yksilö- ja ryhmävalmennusta, perheohjausta, konsultaatioita, koulutusta), seksuaalineuvontaa, lasten ja nuorten vapaa-ajan ryhmätoimintaa ja toimintaterapiaa autismin kirjon tai muun neuropsykiatrisen diagnoosin omaaville henkilöille. Tavoitteenamme on vastata alueen palvelutarpeisiin ja kehittää myös uusia palvelutuotteita tarpeita vastaaviksi.

Kotka

Kotkan ohjaus- ja valmennuspalveluyksikkö

Keskuskatu 11

48100 Kotka

+358 44 203 3496

Anu Puranen

Esimies

+358 44 203 3496

anu.puranen@autismisaatio.fi

Kotkan ohjaus- ja valmennuspalvelut tarjoaa monimuotoisia palveluita, joiden avulla vastataan asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin asiakkaan vahvuudet hyödyntäen. Kuntoutusta toteutetaan yksilö - ja ryhmämuotoisella ohjauksella ja valmennuksella. Tavoitteena on aina asiakkaan oman toimintakyvyn ja selviytymisen lisääntyminen.

Kaikki työntekijämme ovat koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on kattava koulutus autismikuntoutuksesta ja neurokognitiivisten erityisvaikeuksien tunnistamisesta ja niihin vaikuttamisesta.

Autismisäätiön Kotkan ohjaus- ja valmennuspalvelut tarjoaa mm. monipuolisia työ- ja päivätoimintapalveluja, Kelan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta, tukiasumista, neuropsykiatrisia avopalveluja (yksilö- ja ryhmävalmennusta, perheohjausta, konsultaatioita, koulutusta), seksuaalineuvontaa, lasten ja nuorten vapaa-ajan ryhmätoimintaa ja toimintaterapiaa autismin kirjon tai muun neuropsykiatrisen diagnoosin omaaville henkilöille. Tavoitteenamme on vastata alueen palvelutarpeisiin ja kehittää myös uusia palvelutuotteita tarpeita vastaaviksi.

Seinäjoki

Lakeuden ohjaus- ja valmennuspalveluyksikkö

Huhtalantie 2

60220 Seinäjoki

+ 358 41 463 7687

Kirsi-Maria Koskela

Esimies

+ 358 41 463 7687

kirsi-maria.koskela@autismisaatio.fi

Lakeuden ohjaus- ja valmennuspalvelut tarjoaa monimuotoisia palveluita, joiden avulla vastataan asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin, hyödyntäen asiakkaan vahvuudet. Kuntoutuksessa vastataan yksilö - ja ryhmämuotoisella ohjauksella ja valmennuksella. Tavoitteena on aina asiakkaan oma toimintakyvyn ja selviytymisen lisääntyminen. Päivätoiminnan kautta asiakas saa elämyksellisiä, mielekkään päivän sisältöjä.

Valmennus on tarkoitettu asiakkaille, joilla on jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä tai piirteitä näistä. Se on tavoitteellista ja suunnitelmallista ohjaus- ja tukitoimintaa, joka perustuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Toiminta voi olla myös ryhmämuotoista. Tavoitteet liittyvät usein itsetuntemuksen tai diagnoosin liittyvien erityispiirteiden parempaan ymmärtämiseen sekä opiskelussa, työssä ja arjessa tarvittavien selviytymistaitojen vahvistamiseen.

Arviointipalvelujen avulla neuropsykiatrisen oireyhtymän omaavat henkilöt saavat lisätietoa toimintakyvystään, vahvuuksistaan, haasteista ja harjoitettavista osa-alueista. Arviointien avulla on mahdollista selvittää asiakkaalle sopivia tulevaisuuden suuntaviivoja ja kuntoutustarvetta. Toimintakyvyn arviointi on paikallaan erityisesti elämän siirtymäkohdissa, kuten opiskelujen aloituksessa tai asumismuotoa mietittäessä.

Autismisäätiön Lakeuden ohjaus- ja valmennuspalvelut tarjoaa mm. monipuolisia työ- ja päivätoimintapalveluja, Kelan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta, tukiasumista, neuropsykiatrisia avopalveluja (yksilö- ja ryhmävalmennusta, perheohjausta, konsultaatioita, koulutusta),  autismikirjon tai muun neuropsykiatrisen diagnoosin omaaville henkilöille. Tavoitteenamme on vastata alueen palvelutarpeisiin ja kehittää myös uusia palvelutuotteita tarpeita vastaaviksi.

Seinäjoki

Kultavuoren asumisyksikkö

Kultavuorenkatu 31

60320 Seinäjoki

+358 44 769 8331

Heli Myllymäki

Esimies

+358 44 749 7601

heli.myllymaki@autismisaatio.fi

Kultavuoren asumisyksikön ryhmäkodissa on asuntoja 8 ja tukiasumisessa 7 vuokra-asuntoa. Asumispalvelut räätälöidään asiakkaan tuen tarpeen mukaan. Asumispalvelut voivat olla ympärivuorokautista tai eriasteisesti tuettua. Henkilökunta koostuu sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilaista. Tavoitteena on aina tuen tarpeen väheneminen ja asteittainen itsenäistyminen asiakkaan omien kykyjen mukaan. Tarjoamme mahdollisuuden myös määräaikaisiin palveluihin, kuten  asumisvalmennus tai - harjoittelu. Valmentava tukiasuminen antaa mahdollisuuden myös opiskeluun Seinäjoen monipuolisessa opiskelutarjonnassa samalla tarjoten valmiuksia itsenäiseen aikuiseen elämään.

Tampere

Atalan asumisyksikkö

Vasamamittarinkatu 3

33580 Tampere

+358 44 776 4247

Tarja Pelkonen

Esimies

+358 44 797 4751

tarja.pelkonen@autismisaatio.fi

Atalan ryhmäkoti on 8-paikkainen ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoava yksikkö runsaasti tukea tarvitseville autismin kirjon henkilöille. Yksikössä työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstö. Toiminnan tavoitteena on mm. vahvistaa asiakkaiden adaptiivista toimintakykyä ja sitä kautta vähentää tuen tarpeen määrää sekä lisätä asukkaidemme mahdollisuuksia päättää omista asioistaan. Toiminnan sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa.

Tampere

Tullin ohjaus- ja valmennuspalveluyksikkö

Yliopistonkatu 56

33100 Tampere

Antti Sepponen

Esimies

+358 44 767 4585

antti.sepponen@autismisaatio.fi

Tullin ohjaus- ja valmennuspalvelut tarjoaa monimuotoisia palveluita, joiden avulla vastataan asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin asiakkaan vahvuudet hyödyntäen. Kuntoutusta toteutetaan yksilö - ja ryhmämuotoisella ohjauksella ja valmennuksella. Tavoitteena on aina asiakkaan oman toimintakyvyn ja selviytymisen lisääntyminen.

Työntekijämme ovat koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on kattava koulutus autismikuntoutuksesta ja neurokognitiivisten erityisvaikeuksien tunnistamisesta ja niihin vaikuttamisesta.

Autismisäätiön Tullin ohjaus- ja valmennuspalvelut tarjoaa mm. monipuolisia työ- ja päivätoimintapalveluja, Kelan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta, tuettua asumista, neuropsykiatrisia avopalveluja (yksilö- ja ryhmävalmennusta, perheohjausta, konsultaatioita, opiskeluvalmennusta). Tavoitteenamme on vastata alueen palvelutarpeisiin ja kehittää myös uusia palvelutuotteita tarpeita vastaaviksi.

Tampere

Lintuhytin asumisyksikön tukiasunnot

Lintuhytinkatu 3

33720 Tampere

+ 358 40 920 9951

Mia Mattila

Esimies

+ 358 40 920 9951

mia.mattila@autismisaatio.fi

Kohti omanlaista arkea!

Haaveiletko muutosta omaan kotiin? Tai kaipaatko tukea arjenhallintaan ja omaan asumiseesi?

Me ymmärrämme, että tuen tarpeet ovat vaihtelevat ja räätälöimme juuri sinulle sopivan asumis- tai tukimuodon. Asumisyksiköissämme voit asua turvallisesti omassa kodissasi Autismisäätiön ammattitaitoisen henkilökunnan tukemana.

Tarjoamme mahdollisuuden myös määräaikaisiin palveluihin, kuten asumisvalmennukseen tai -harjoitteluun. Tukiasuminen antaa mahdollisuuden vaikkapa opiskeluun ja tarjoaa valmiuksia itsenäiseen aikuiseen elämään.

Vapaana useita asuntoja autismikirjon ihmisille!

Lisätietoja: asiakkuuspäällikkö Anna Lång 040 763 6062

Tampere

Lintuhytin asumisyksikkö

Lintuhytinkatu 5

33720 Tampere

+358 40 920 9951

Mia Mattila

Esimies

+358 40 920 9951

mia.mattila@autismisaatio.fi
Tampere

Pirkanmaan ohjaus- ja valmennuspalveluyksikkö

Vehnämyllynkatu 10

33560 Tampere

+358 44 7922 767

Taina Liikanen

Esimies

+358 44 320 3016

taina.liikanen@autismisaatio.fi

Pirkanmaan ohjaus- ja valmennuspalvelut tarjoaa asiakkailleen asiantuntevia, monimuotoisia ja yksilöllisiä palveluita Pirkanmaalla.

Pirkanmaan ohjaus- ja valmennuspalveluiden palvelut on suunnattu nuorille, aikuisille tai perheille, joissa on jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä, kuten autismi, Aspergerin oireyhtymä, ADD, ADHD, Touretten oireyhtymä, tai piirteitä sellaisesta.

Pirkanmaan ohjaus - ja valmennuspalvelut tuottaa työ - ja päivätoimintaa, yksilöllistä Neuropsykiatrista valmennusta, työhönvalmennusta, tuettua perheohjausta - ja valmennusta, tuettua asumista (asiakkaan kotiin), opiskeluvalmennusta sekä Kelan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta.

Pirkanmaan ohjaus – ja valmennuspalveluiden kautta voi tilata arviointeja, kuten työkyvyn arviointia ja toimintaterapeutin arviota. Arviointipalvelujen avulla neuropsykiatrisen oireyhtymän omaavat henkilöt saavat lisätietoa vahvuuksistaan, toimintakyvystään, haasteistaan. Arviointipalvelujen avulla tuodaan esiin asiakkaan lisäharjoitusta vaativat osa-alueet. Arviointien avulla on mahdollista selvittää asiakkaalle sopivia tulevaisuuden suuntaviivoja ja kuntoutustarvetta. Toimintakyvyn arviointi on paikallaan erityisesti elämän siirtymäkohdissa, kuten opiskelujen aloituksessa tai kun asiakkaan asumismuotoa mietittäessä.

Pirkanmaan ohjaus – ja valmennuspalvelut tuottaa myös Neuropsykiatrista konsultaatiota. Konsultaatio - ja koulutuspalvelut tarjoavat tietoa ja toimintatapoja työyhteisöille tai muille, jotka työskentelevät Nepsy – henkilöiden kanssa.

Vantaa

Myyrmäen ohjaus- ja valmennuspalveluyksikkö

Liesikuja 7 B 3. krs.

01600 Vantaa

+358 44 203 3495

Liisa Vuokila

Esimies

+358 44 203 3495

liisa.vuokila@autismisaatio.fi

Myyrmäen yksikkö sijaitsee aivan Myyrmäen keskustassa, erittäin hyvien kulkuyhteyksien päässä, kauppakeskus Myyrmannin läheisyydessä. Niin juna-asema kuin bussipysäkit löytyvät läheltä, ja parkkitilaa on runsaasti. Tilamme sijaitsevat rakennuksen kolmannessa kerroksessa, jonne pääsee hissillä.

Myyrmäen toiminta on käynnistynyt vuonna 2007. Tällä hetkellä tarjoamme palveluita 29 voimakasta tukea ja/tai jatkuvaa ohjausta tarvitsevalle autismin kirjon henkilöille. Toiminnan tukena on strukturoitu toimintaympäristö, joka mahdollistaa asiakkaiden erityistarpeiden huomioimisen sekä toimintakyvyn ylläpidon ja/tai kasvun. Jokaisen asiakkaan yksilölliset tavoitteet, keinot ja arviointi määritellään vuosittain henkilökohtaista tulevaisuuden suunnitelmaa (HTS) laadittaessa. Lisäksi tavoitteellisen toiminnan tueksi jokaiselle asiakkaalle laaditaan selkeät viikko- ja päiväohjelmat yhdessä asiakkaan kanssa. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä muiden Autismisäätiön yksiköiden kanssa.

Työn keskeisiä elementtejä ovat yhdessä asiakkaiden osallisuuden ja vaikuttavuuden kautta mm. tavoitteiden asettaminen, voimavarojen aktivointi, ratkaisuvaihtoehtojen lisääminen, myönteinen palaute ja uudelleenmäärittelyt. Työskentelyssä hyödynnetään erityisesti asiakkaiden taitoja, kykyjä ja onnistumisia sekä poikkeuksia toimintakyvyssä tai suoritusmahdollisuuksissa. Pyrimme aktiivisella, ulospäin suuntautuvalla toiminnalla positiivisen autismi-tietoisuuden lisääminen yhteiskunnassa. Toiminta tapahtuu omassa toimintaympäristössämme sekä ulkoisissa toimintaympäristöissä, yhdessä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa (esim. Myyrmäen huolto, K-Citymarket Myyrmäki ja S-Market Myyrmäki ja Ravintola Wanda´s).

Vantaa

Askiston asumisyksikkö

Kalliotie 1

01680 Vantaa

+358 44 203 9527

Maria Paavela

Esimies

+358 45 636 1505

maria.paavela@autismisaatio.fi

Askiston ryhmäkoti sijaitsee rauhallisella omakotialueella Vantaan Askistossa hyvien ulkoilumahdollisuuksien äärellä. Ryhmäkodissa on myös iso piha, joka on ahkerassa käytössä. Asukkaat asuvat kylpyhuoneellisissa yksiöissä, joita yhdistävät yhteiskäytössä olevat tilat. He osallistuvat arjen askareisiin ja heidän kuntoutuksensa perustuu autismiosaamiseen. Jokaisen asukkaan arki muodostuu hänelle tärkeiden tavoitteiden toteuttamisesta. Siinä häntä tuetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Ryhmäkoti on ollut kotina osalle asukkaista jo kymmenen olemassaolovuotensa ajan. Osa asukkaista on taitojen karttuessa muuttanut itsenäisempään asumiseen. Henkilökunta koostuu eri sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisista. Tarjoamme ympärivuorokautista asumista ja tarpeen mukaan myös lyhytaikaisempaa asumisharjoittelua.

Vantaa

Keimolan asumispalvelut

Keimolanmäentie 11, A-rakennus, liiketila 02

01700 Vantaa

+358 044 211 3950

Jenni Piisku

Esimies

+358 044 211 3950

jenni.piisku@autismisaatio.fi

Keimolan asumispalvelut  on osa Autismisäätiön asumispalvelutoimintaa. Yksikkö koostuu kahdesta erillisestä toimipisteestä, joissa tuotetaan valmentavaa asumispalvelua autismin kirjon henkilöille. Asiakkaat ovat pääasiallisesti hyvätasoisia autismin kirjon henkilöitä (Asperger, High Functioning Autism, tai muu neuropsykiatrinen oireyhtymä).

Valmennusprosessin tavoitteena on lisätä asiakkaan adaptiivista toimintakykyä 1-5 vuoden aikana niin, että asiakas pystyy selviytymään arjestaan mahdollisimman itsenäisesti. Tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan oma aktiivisuus, sekä integroida taidot opiskeluun tai työelämään. Valmennus pohjautuu neurokognitiivisten erityisvaikeuksien ja autistisen ajattelun tunnistamiseen ja niihin vaikuttamiseen sekä strukturoituun adaptiivisten taitojen valmennusohjelmaan. Valmennuksessa pyritään hyödyntämään teknologisia keinoja, joiden avulla asiakkaiden osallisuutta ja itsenäisyyttä tuetaan. Osalle asiakkaista yksikössä asuminen on pysyväisluonteisempaa.

Jokaiselle asiakkaalle räätälöidään hänen yksilöllisten tarpeiden mukaan toimiva asumispalvelukokonaisuus.

Keimolan asumispalvelut sijaitsee Vantaalla Keimolan alueella. Autismisäätiö on vuokrannut kerrostalosta huoneistoja, jotka on sitten edelleen vuokrannut asiakkailleen.

Keimolassa asumispaikkoja on kaksikymmentäkolme(23) sekä kaksi (2) asuntoa on tarkoitettu asumisvalmennukseen. Yksiköstä käsin tehdään myös liikkuvaa asumisen tukea asiakkaan omaan kotiin Uudenmaan alueella.

Perhetyö / perheohjaus

Autismisäätiö tekee monipuolisesti työtä perheiden parissa. Perhetyön tavoitteena on tukea ja ohjata perheitä löytämään keinoja erityislapsen tai –nuoren perheen kohtaamiin arjen haasteisiin, jotka voivat näyttäytyä esimerkiksi vuorovaikutuksen ongelmina lapsi-vanhempisuhteessa.

Perhetyö ohjaa luottamuksellisesti selviytymään arjen tilanteissa myös silloin, kun perheessä on akuutti tuen tarve tai perheenjäsenellä tuore neuropsykiatrinen diagnoosi.

Vanhemmille suunnatulla tuella voidaan lisätä koko perheen kokemaa hyvinvointia, parantaa perheen sisäisiä suhteita ja näin vaikuttaa epäsuorasti myös neuropsykiatrisen lapsen/ nuoren hyvinvoinnin lisääntymiseen