Tarjoamme Kelan NUOTTI-valmennusta ja Kelan Oma väylä -kuntoutusta 16-29 -vuotiaille nuorille.

  • Kelan NUOTTI-valmennusta Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.
  • Kelan Oma väylä -kuntoutusta 16–29-vuotiaille nuorille ja aikuisille, joilla on ADHD-, ADD- tai autismikirjon (myös Asperger) diagnoosi Neuropsykiatrisen häiriön lisäksi asiakkaalla on tuen tarvetta sosiaalisissa tai arjen hallinnan taidoissa, opinnoissa ja työelämässä. 

 

 

KELAN NUOTTI-VALMENNUS

KELAN OMA VÄYLÄ -KUNTOUTUS