Tarjoamme Kelan NUOTTI-valmennusta ja Kelan Oma väylä -kuntoutusta 16-29 -vuotiaille nuorille.

  • Kelan NUOTTI-valmennusta Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.
  • Kelan Oma väylä -kuntoutusta asiakkaille, joilla on diagnosoitu autismikirjon häiriö, ei kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) ja/tai aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö. 
    Neuropsykiatrisen häiriön lisäksi asiakkaalla on tuen tarvetta sosiaalisissa tai arjen hallinnan taidoissa, opinnoissa ja työelämässä. 

 

Kelan NUOTTI-valmennus

Kelan Oma väylä -kuntoutus