Onni on oma koti, jossa on helppo olla, kun saa tarvittavan tuen. Ymmärrämme autismikirjon erityisyyden ja tarjoamme asumispalveluja erilaisiin tarpeisiin. Meillä asukas on aktiivisesti mukana suunnittelemassa, millaista arkea hän haluaa elää. Vaihtoehtoja ovat ympärivuorokautinen asuminen, tukiasuminen ja asumisvalmennus.

"Täällä koen olevani onnekas. Täällä on huimat asukastoverit, mahtavat ohjaajat, historiallinen ympäristö ja mukavasti tekemistä." 

Ympärivuorokautinen asuminen

Ympärivuorokautinen asuminen

Ympärivuorokautisessa asumispalvelussa huomioimme asukkaan kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen, aistitoimintoihin ja toimintakykyyn liittyvät yksilölliset tarpeet aina asuinympäristön suunnittelusta lähtien. Tuemme asukasta autismikuntoutuksen keinoin. Vahvistamme asumisen ja arjen hallinnan taitoja, jolloin myös osallisuus ja hyvinvointi kasvavat. Asukas osallistuu aktiivisesti oman arkensa suunnitteluun. Vuorovaikutuksessa ja oman tahdon ilmaisemisessa hyödynnämme tuettua päätöksentekoa ja puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä.

Pyrimme siihen, että asukkaan tuen tarve vähenee. Ympärivuorokautinen asuminen voi olla joko välivaihe ennen muuttoa vähemmän tuettuun asumismuotoon tai pysyvä asumisratkaisu.

Palvelusta vastaa autismikirjon erityistarpeisiin koulutettu sosiaali- ja terveysalan henkilökuntamme.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme

Tukiasuminen

Tukiasuminen tarkoittaa sitä, että ihminen saa apua omassa kodissaan ja toimintaympäristössään. Kartoitamme sopivan tuen yhdessä. Voimme ohjata arjen toimissa, kehittää sosiaalista toimintakykyä, lisätä osallisuutta ja ylläpitää sitä.

Tuetun asumisen avulla pyritään mahdollistamaan ihmisen itsenäistä suoriutumista, kuntoutumista ja elämänhallintaa. Se voi olla välivaihe kohti itsenäisempää asumista tai pitkäaikainen toimintatapa. Pyrimme siihen, että tuen tarve vähenee asteittain. Sosiaali- ja terveysalan henkilökuntamme on koulutettu kohderyhmän erityistarpeisiin.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme

"Olen hyvin kiitollinen Kustaa Aadolfin puiston tukiasumispisteelle siitä, että he ovat antaneet minulle mukavan vuokra-asunnon asuttavaksi ja auttaneet minua ratkomaan henkilökohtaisia haasteitani."

"Olen hyvin kiitollinen Kustaa Aadolfin puiston tukiasumispisteelle siitä, että he ovat antaneet minulle mukavan vuokra-asunnon asuttavaksi ja auttaneet minua ratkomaan henkilökohtaisia haasteitani."

Asumisvalmennus

Asumisvalmennus

Asumisvalmennusjaksomme on suunnattu itsenäistymistä suunnittelevalle nuorelle tai nuorelle aikuiselle. Jakson aikana tehdään kartoitus asumismahdollisuuksista ja mahdollisimman itsenäiseen asumiseen tarvittavista tukitoimista. Lisäksi suunnittelemme erilaisia työkaluja arjen tueksi ja kehitämme arjessa tarvittavia taitoja.

Asumisvalmennuksen avulla voi kokeilla, miltä tuntuu olla poissa lapsuudenkodista. Jakso on useimmiten kahdeksan viikon pituinen ja sinä aikana asiakkaalla on käytössään kalustettu yksiö. Jakson lopussa teemme lausunnon valmennukseen osallistuneen vahvuuksista, tuen tarpeista sekä neurokognitiivisten erityispiirteiden vaikutuksesta arkeen.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme