Photos from Autismisäätiö's post

Seamk:n sosionomi -opiskelijat Vilma Kosonen sekä Hanna Takala toteuttivat opinnäytetyönään Luontokansion yhteistyössä Lakeuden ovp:n kanssa.

Prosessin alkua siivitti Korona-aika ja yhdessä mietimme ohjaustyön soveltamista luonnossa. Vilma ja Hanna työstivät ideaa ja haastatteluiden ja ohjaustyön havainnoinnin avulla alkoi syntyä Luontokansioon ideoita, jotka ovat helposti muunneltavissa ja sovellettavissa eri asiakkaille.

Luontokansiota on jo testailtu yksikössä ja käyttökokemuksista raportoidaan vielä opinnäytetyön tekijöille.

Vilma esitteli valmiin tuotoksen Lakeuden ovp:ssä eilen ja pääsemme nyt sitten soveltamaan sitä käytäntöön koko Autismisäätiöllä.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin