Select survey language

Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan yksikkö on mukana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan erityisliikunnan yksikön kanssa kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa kartoitetaan autismikirjon lasten ja nuorten hyvinvointia vanhempien arvioimana.

Haluatko osallistua lapsesi/nuoresi hyvinvointia koskevaan tutkimukseen? Kyselytutkimus on osa kansainvälistä ”Wellbeing and Autism” -tutkimushanketta, jota Suomessa koordinoivat Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistot.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää 10-25 –vuotiaiden lasten ja nuorten, joilla on todettu autismi tai autismikirjon häiriö, hyvinvointia ja siihen liittyviä tekijöitä.

Tutkitun tiedon avulla voidaan kehittää autismikirjon lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja palveluja. Vastaamiseen menee noin 15-20 minuuttia. Pyydämme vastaamaan kyselyyn 1.4.2021 mennessä.

Kiitos, jos osallistut tutkimukseen. Vastauksesi on todella arvokas tutkimuksen onnistumiseksi.

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/inpad

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta:

Pauli Rintala
pauli.rintala@jyu.fi
0400 24 74 24

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin