Tutkimukseen haetaan osallistujia: Hei! Olen Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan maisteriopiskelija, pääaineen...

Tutkimukseen haetaan osallistujia:

Hei!

Olen Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan maisteriopiskelija, pääaineena sosiaalipsykologia. Etsin maisterintutkielmaani (gradua) varten tutkimushenkilöiksi Asperger-diagnoosin omaavia henkilöitä, jotka haluaisivat kirjoittaa siitä, miten he ovat kokeneet vuorovaikutuksen neurotyypillisten henkilöiden kanssa.

Autismin kirjon ihmisiä tarkastellaan usein lääketieteellisesti määritellyn kategorian, autismin kautta ja haluaisinkin opinnäytetyössäni mahdollistaa Asperger-henkilöitä tuomaan enemmän omaa ääntään esille. Olen erityisen kiinnostunut siitä, minkälaisia kokemuksia Asperger-henkilöillä on hyvin tai huonosti sujuneesta kanssakäymisestä neurotyypillisten ihmisten kanssa. Tarkoituksenani on hyödyntää narratiivista lähestymistapaa tutkimusta varten kirjoitettuja tarinoita analysoidessani.

Toivon siis, että kirjoittaisit vapaasti mistä tahansa kohtaamisesta tai tilanteesta neurotyypillisen /neurotyypillisten ihmisten kanssa. Voit kirjoittaa lyhyesti tapahtuneesta tai kuvailla tilannetta laajemmin. Voit kirjoittaa yhdestä tai useammista tilanteista.

Tilanne voi olla tapahtunut esimerkiksi työpaikalla, koulussa, päiväkodissa, asuntolassa, kaupassa, uimahallissa, ravintolassa, lääkärissä, kotona, ollessasi kylässä, juhlissa tai hautajaisissa jne. Voit kirjoittaa siitä, mitä tapahtui, tehtiin tai sanottiin, ja minkälaisia ajatuksia tai tunteita sinussa heräsi. Voit kertoa mieleesi jääneistä tai jälkikäteen sinua askarruttaneista tapahtumista, esimerkiksi sellaisista, joissa kanssakäyminen sujui erityisen hyvin, tai joissa oli mielestäsi ongelmia ja ikäviä puolia.

Toivon, että liität kirjoitukseesi ikäsi ja sukupuolesi (nainen, mies, muu), mutta se ei ole välttämätöntä.

Henkilötietosi jäävät vain tutkijan tietoon ja maisterintutkielman valmistuttua ne tuhotaan. Aineistoa käytetään siten, ettei tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys paljastu. Tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta tutkittaville mitään kustannuksia tai sitoumuksia ja tutkittava voi keskeyttää tutkimukseen osallistumisensa milloin tahansa ilman perusteluja.

Maisterintutkielmani ohjaajana toimii Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian lehtori Kari Vesala.

Toivon saavani kirjoituksesi 12.5. mennessä.

Lisätietoja kirjoitusten lähettämisestä: heidi.karjalainen@helsinki.fi.

Vastaan mielelläni myös mieleesi nouseviin kysymyksiin 😊

Ystävällisin terveisin
Heidi Karjalainen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin